Liturgický kalendár
       Zelený štvrtok
       Veľký piatok
       Biela sobota
       Veľkonočná nedeľa – Zmŕtvychvstanie Pána

       Úmysly sv. omší:

 

Kvetná nedeľa 28. 03. 2021 1.
4.
Za +manžela Jozefa
Za +Máriu a manžela
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za birmovných rodičov a ich rodiny
Pondelok  
29. 03. 2021
 
2.
Za +manžela |Štefana
Za +rodičov Emíliu a Antona
Utorok 30. 03. 2021 1.
2.
Za zdravie a BP pre Gabrielu
Za BP a milosti pre Gabrielu – narodeniny
Streda 31. 03. 2021 1.
2.
Za zdravie a BP pre Katarínu a jej rodinu
Za BP, dary DS a milosti pre Lukáška k narodeninám
Štvrtok 01. 04. 2021 18.00 Liturgia zeleného štvrtku
Za Kongregáciu br. Tešiteľov z Gethsemán
 
Piatok 02. 04. 2021 12.00
17.00
Prenos Krížovej cesty z Marianky na youtube
Liturgia Veľkého piatku – prenos na FB
 
Sobota 03. 04. 2021 19,30 Priamy prenos liturgie veľkonočnej vigílie na FB
Nedeľa zmŕtvychvstania 04. 04. 2021 1.
2.
3.
 
Za BP pre rodinu Milana a Tatiany
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Helenu (1.)
  • Streemy a prenosy na veľký týždeň:
  • Kvetná nedeľa – slávnostný sprievod Hosana a sv. omša o 09,30 – FB prenos
  • Pondelok – Zelený štvrtok o 18,00 hod
  • Veľký piatok:

12, 00 hod.: Záznam krížovej cesty na Youtube, link na záznam bude na FB Bazilika Marianka

17,00 hod.: Streem liturgie Veľkého piatku na FB

  • Biela sobota:

19,30 hod.: Liturgia Veľkonočnej vigílie na FB

  • Veľkonočná nedeľa zmŕtvychvstania Pána

Slávnostná sv. omša o 09,30 hod. na FB

  • Veľkonočný pondelok

09,30 hod.: Slávnostná sv. omša

  • Zelený štvrtok – spomienka na Pánovu večeru je zároveň hlavný sviatok našej Kongregácie br. Tešiteľov, o 23,00 hod. si obnovíme svoj rehoľný sľub, spojte sa s nami v modlitbe.
  • Ďakujeme otcovi arcibiskupovi a celej KBS za ich pevný postoj k aktuálnej situácii, sme s našimi biskupmi.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*