Sviatosť birmovania alebo sväté tajomstvo myropomazania (u gréckokatolíkov), alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého (z lat. con – firmatio posilnenie) je sviatosť, počas ktorej podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je sviatosť ustanovená Ježišom Kristom prostredníctvo ktorej kresťan od Boha dostáva pečať daru Ducha Svätého. Birmovanie je spolu s krstom a Eucharistiou jednou z iniciačných sviatostí z (teda vstupných sviatostí čo je krst, birmovka a eucharistia). Spolu s krstom a sviatosťou vysviacky je birmovanie sviatosť, ktorá vtláča do duše človeka nezrušiteľné znamenie (charakter).
Dar Ducha Svätého Ježiš prisľúbil svojim učeníkom (Jn 14) a prvá zmienka o modlitbe  za Ducha Svätého sa nachádza v Skutkoch apoštolov  (8,14 – 17):
Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána. Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo dosiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti zvykne sláviť spravidla raz za dva roky. Naposledy sa u nás birmovka konala 6. novembra 2016.
Je potrebné aby sa vo farnosti nazbieralo dostatočné množstvo veriacich od 13 rokov vyššie, potom sa posiela žiadosť k diecéznemu biskupovi aby prišiel adeptov pobirmovať. V našej farnosti sa kandidáti s kňazom a katechétmi stretávajú minimálne rok pred slávením birmovky aby sa na jej prijatie náležite pripravili.