kaplnky siedmych radostí vznikli ako votá – dary pútnikov Panne Márii

Šesť kaplniek lemujúcich cestu k svätému prameňu sa nazývajú kaplnkami radostí Panny Márie. Sú to kaplnky Panny Márie Tálenskej, Obetovania Ježiša, Zvestovania, Navštívenia Panny Márie, Obrezania Ježiša a kaplnka bez označenia. Boli vybudované v rokoch 1710, 1723, 1725, 1729.  Podľa všetkého ide o votívne dary, ale v 18. storočí pravdepodobne slúžili veriacim na vykonanie pobožnosti s témou radostí Panny Márie. Obnovené boli v roku 1860. Sú to prícestné kaplnky s otvorenými výklenkami a nástennými maľbami pochádzajúcimi z prvej polovice 19. storočia.