Krížová cesta

Stojí na svahu pri ceste k Svätej studni. Dali ju postaviť tešitelia v rokoch 1930 – 1936. V štrnástich murovaných kaplnkách – zastaveniach, postavených svojpomocne podľa vlastných plánov v rôznych architektonických štýloch, stoja sugestívne sochy v životnej veľkosti, ktoré pochádzajú z dielne kutnohorského rezbára Bohumila Becka. Sú vyhotovené z lipového dreva a následne polychrómované. Krížová cesta je významným dielom, ktorým ku kráse pútnického miesta prispela Kongregácia bratov tešiteľov. Zostala však neúplná. Na jej vrchole – dvanástom zastavení ukrižovania Ježiša, mala stáť kaplnka. Jej základný kameň požehnal samotný Andrej Hlinka 30. septembra 1936, keď bol v Marianke na krátkej návšteve počas cesty na kongres do Piešťan. Túto udalosť pripomína pamätná tabuľa na fasáde Exercičného domu.

Základný kameň pre Krížovú cestu v Marianke bol slávnostne založený a posvätený v roku 1930 pri jubilejných oslavách 900. výročia vzniku pútnického miesta. Súčasťou osláv bol akt korunovania sošky tálskej Panny Márie, posvätenie nových zvonov, zavedenie rozhlasu do celého údolia a posvätenie základného kameňa plánovanej kalvárie. Toto sa vykonalo 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Od roku 1930 sa celé údolie Marianky ozývalo stavebným ruchom. Vyžiadalo si to niekoľkoročné úsilie. Členovia rehole, zamestnanci kláštora, obyvatelia Marianky i okolitých obcí dobrovoľne a bez odplaty pracovali za pomoci bohoslovcov z Bratislavy. Tak po šiestich rokoch úsilia a obetavosti bola kalvária posvätená.

Pozývame všetkých aby si pozreli toto krásne dielo. No nie len ako umelecký skvost jedného českého rezbára, pre ktorého to bola najväčšia realizácia jeho diela vo svojej dobe. Pozývame aj na modlitbu. Krížovú cestu ako pripomienku umučenia Krista si v Marianke možete na kopci urobiť kedykoľvek. V čase pôstu obzvlášť. Vtedy sa krížové cesty na marianskom kopci konajú každú nedeľu o 15, 00 hod. V kostole vždy o 14, 30 celé pôstne obdobie. Na veľký piatok o 12, 00 hod sa koná krížová cesta ktorú spolu s tešiteľmi zvyčajne vedie Mons. František Rábek, biskup OSaOZ SR.

Tipy na zaujímavé odkazy:

Všetky zastavenia krížovej cesty