Vítame Vás na našej stránke, farskej charity v Marianke. Už sme aj na Facebooku.

Naša charita vznikla 26.10.2017 na podnet Bratov tešiteľov.

Zriaďovateľom je Bratislavská arcidiecéza charita.

Charita je otvorená každý štvrtok od 16.00-17.00 hod.

Vedúca : Mgr. Martina Čajanová
Zastupkyňa: Nataška Šišková
Administratíva: Anna Páleniková
Dobrovoľníci: Vladimír Páleník, Moan Jarina , Helena Siváková, Lubka Kossaczká
Naša pomoc je určená obyvateľom Marianky zo sociálne slabších rodín.
Poskytovaná pomoc:
  • výdaj oblečenia a potravín
  • účasť na Tesco zbierku
  • Billa poskytuje našej charite vo štvrtok menšiu potravinovú pomoc
  • pomoc odídencom z Ukrajiny ( šatstvo a potraviny)
  • doučovanie žiakov ZŠ zo sociálne slabších rodín z Marianky
  • v septembri 2022 sme sa zúčastnili na púti v Marianke. Rozdávali sme chlieb s masťou a cibuľou, limonádu, víno pútnikom. Vyzbierané finančné prostriedky boli použité na potraviny a náklady spojené s občerstvením, ktoré sme rozdávali.