Farský úrad: stránkové dni

  • od pondelka do piatku je možné si dohodnúť stretnutie po večernej sv.omši (po 19-tej hodine)
  • V prípade potreby vybaviť krstný list alebo nejaký iný úradný dokument prosím obráťte sa na kaplána pátra Chryzostoma Mareka Vadrnu, CCG, telefón: 0948385586, alebo mail: spravca-marianka@ba.ecclesia.sk