Kaplnka Zázračnej alebo Svätej studne

created by dji camera

Je to baroková centrálna stavba s kupolou, postavená v roku 1696. Pôvodné fresky na stenách boli zo začiatku 18. storočia, sú však značne premaľované. Prvýkrát boli upravované v čase, keď farnosť spravoval kanonik Evarist Čajkovský (1897 – 1919), ktorý dal pôvodnú výzdobu osekať a nahradil ju motívmi, ktoré sa nachádzali vo svätyni pred jej regotizáciou. Neskôr, po roku 1939, keď sa robila strecha, pôvodné maľby na strope boli nahradené novými. Fresky na fasáde a nad vstupným portálom sú z roku 1789.
Po Bazilike Narodenia Panny Márie je kaplnka druhou najvýznamnejšou stavbou v Mariánskom údolí. Podľa legendy je práve tým miestom, kde sa Panna Mária zjavovala a kde bola nájdená zázračná soška, ktorá je centrom kultu v Marianke.
Rotundovú kaplnku dalo postaviť knieža Pavol Esterházi, uhorský palatín, spolu s krajinským personálom Jánom Maholánim za 1 000 zlatých. Ján Maholáni je ako donátor kaplnky vyobrazený na freske nad zázračným prameňom spolu so svojou rodinou.
Maľby vo vnútri kaplnky, ktoré pochádzajú zo začiatku 18. storočia, tvoria výzdobu stien a klenby stavby. Na tejto vnútornej výzdobe sú vyobrazené výjavy z najstaršej histórie pútnického miesta a prameňa. Kaplnka je jedným z unikátov barokového umenia u nás. Bohužiaľ bola viackrát poškodená a v roku 1996 bol z jej oltára odcudzený barokový obraz z roku 1703.
Na obraze bol výjav narodenia Panny Márie a namaľoval ho neznámy barokový umelec. Po odcudzení správca baziliky dal urobiť náhradný obraz, ktorý je tiež na tému narodenia Panny Márie a namaľovala ho pani Mária Križalkovičová z Nitry. Barokový obraz s tematikou stretnutia Ježiša so samaritánkou pri studni bol aj z opačnej strany oltára, nad prameňom zázračnej vody, bol však reštaurovaný a je umiestnený vo vnútorných priestoroch areálu.
Studňa, ktorá sa nachádza za oltárom, bola a aj je kľúčovým bodom pútnického miesta, kde sa uskutočňuje praktická terapia pútnikov, prosiacich o milosť a požehnanie. Do konca 17. storočia bol prameň na voľnom priestranstve pod šírym nebom. Tak ako po stáročia je aj dnes voda predmetom kultu a užívania veriacich, ktorí tu nachádzajú duševné i telesné uzdravenie.