niekdajšia podoba Lurdskej jaskyne

Na úbočí zalesneného svahu, je z kameňa postavená jaskyňa lurdskej Panny Márie. Tu sa nachádza od roku 1914, predtým od roku 1906, bola postavená pri kostole. Do súčasnej podoby ju dal v roku 1928 tunajší farník Adolf Slovák. Jaskyňa dodnes slúži ako bohoslužobný priestor pre väčší počet pútnikov v čase slávnostných bohoslužieb a hlavných pútí. Už pred nejakým časom vznikla potreba jaskyňu rozšíriť a opraviť. Správa baziliky uvažovala nad touto vecou už dlhšie. Napokon sa zrodil nápad v tvorivej hlave Ing. Arch. Ivana Jarinu a podľa jeho projektu sa lurdská jaskyňa rekonštruovala. Momentálne sa stavba dokončuje a na jar, keď nebude nebezpečenstvo mrazu vrátime späť všetky tabuľky, ktoré tam doteraz počas doby jej existencie veriaci dali. Prilepené budú na novú betónovú stenu, na ktorej bude ešte dosť miesta na nové tabuľky.