Liturgický kalendár:
Veľkonočná oktáva celý týždeň
Budúca nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva

Nedeľa vzkriesenia 31. 03. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za BP, živú vieru  a lásku pre Viktorku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj vo svete a v rodinách
Veľkonočný Pondelok 01. 04. 2024 08,00
11,00
18,00
Za +BP, dary DS a potrebné milosti pre Lukáška
Na úmysel
Za + rodinu Holubcovú a Šálkovú
Veľkonočný
Utorok
02. 04. 2024 08,00
18,00
Za + Jozefa a Rozáliu Bolgáčových
Za BP pre Jozefa a Editu
Veľkonočná Streda  03. 04. 2024 08,00
18,00
Za +Milana nováka a rodičov
Za BP pre babku Margitu
Veľkonočný  štvrtok 04. 04. 2024 08,00
18,00
Za kňazské a rehoľné povolania
Za BP pre rodinu
Veľkonočný  piatok 05. 04. 2024 08,00
18.00
Za + rodičov a súrodencov Sedláčkových
V duchu vynáhrady BSJ
Veľkončná sobota 06. 04. 2024 08,00
18,00
Za +Anastáziu
Za  blahorečenie P. Jozefa Litomiského
2. Veľkonočná Nedeľa Božieho Milosrdenstva 07. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie a BP pre Miriam, Natáliu a Nikoletu
Za zosnulých rodičov
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 60 rokov života a za BP pre ďalší život
  • V mene našej komunity – bratov tešiteľov – by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu prežitiu Veľkonočných sviatkov v Bazilike: miništrantom, chóru Augustíni, pani Silvii a pánom Adamovi a Matúšovi, ktorí tento rok pripravili výzdobu oltára aj našim organistkám.
  • Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše o 8,00 11:00 a 18:30. Vzhľadom na veľkonočnú oktávu začínajúcu sa od pondelka nie je tento piatok žiadny pôst.
  • V tomto týždni je: prvý štvrtok modlíme za duchovné povolania; prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a po omši bude prvopiatková pobožnosť. Prvá sobota, Fatimskú pobožnosť začíname o 14.00 hod. Vo štvrtok večerná adorácia Gethsemani nebude
  • O týždeň budeme sláviť nedeľu Božieho milosrdenstva. Má názov aj Biela nedeľa. Ježiš sľúbil svätej Faustíne, že každému, kto sa v tento deň vyspovedá, odpustí mu nielen hriechy, ale aj tresty za nie. Na našu púť do Fatimy sa uvoľnilo desať miest. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní.
  • V stredu 3. apríla 2024 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4) – O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*