Drahí farníci, ktorí by chceli podporiť chod našej farnosti.
Ak chcete poslať milodar, môžete tak spraviť zaslaním sumy na jeden z týchto farských účtov:

  • SK29 0900 0000 0000 1919 7915 (účet farnosti)
  • SK31 0900 0000 0051 1120 9678 (transparentný účet na podporu obnovy kaplnky sv. Studne)

Pán Boh zaplať.