Rímskokatolícka Cirkev
Bazilika Marianka
Farnosť Narodenia Panny Márie
Nám. 4. apríla 2/20
900 33 MARIANKA

tel.: 02/65935226
mob.: 0948385586 (sviatosti a nahlasovanie pútí – kaplán)
e-mail:
marekvadrna@gmail.com
spravca-marianka@ba.ecclesia.sk