Liturgický kalendár:
V pondelok je sviatok Zvestovania Pána
Vo štvrtok je spomienka na sv. Stanislava, biskupa a mučeníka
Budúca nedeľa 3. veľkonočná

2.Veľkonočná Nedeľa Božieho Milosrdenstva 07. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie a BP pre Miriam, Natáliu a Nikoletu
Za zosnulých rodičov
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Poďakovanie za 60 rokov života a za BP pre ďalší život
Pondelok 08. 04. 2024 08,00
18,00
Za BP pre babku Otíliu
Za Jána
Utorok 09. 04. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie za 30 rokov manželstva
Za +Helenu Borákovú
Streda  10. 04. 2024 08,00
18,00
Za BP, živú vieru a lásku pre Dominika
Za +Zuzanu a Jozefa Frantových
Štvrtok 11. 04. 2024 08,00
18,00
Za +Pavla
Za +Waltera
Piatok 12. 04. 2024 08,00
18.00
Za BP pre Veroniku
Za +rodičov Požgayových
Sobota 13. 04. 2024 08,00
18,00
Za +syna a manžela
Za  +Viliama Baďuru
3.Veľkonočná nedeľa 14. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a dary DS pre rodinu
Za + Magdu a Viktora
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Henrietu a Alexandra

• Dnes slávime sviatok Božieho milosrdenstva. Každý, kto sa v tento deň nábožne pomodli pred Sviatosťou oltárnou, prijme sv. prijímanie, pomodli sa na úmysel Svätého Otca a tiež sa pomodlí Otče náš, Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti), môže získať pre seba alebo pre duše v očistci úplné odpustky. Zároveň sa začína týždeň Božieho milosrdenstva
• Dnes vás pozývame na pobožnosť o 14:30, počas ktorej oslávime tajomstvo Božieho milosrdenstva a uctime si relikvie sv. sestry Faustíny.
• V pondelok oslávime v našej bazilike sviatok Zvestovania Pána. Sväté omše budú o 8. a 18. hodine. Zároveň v tento deň oslávime Medzinárodný deň svätosti života.
• Do pokladničky pri božom hrobe sa vyzbieralo 1381,41 eur. Tieto prostriedky poputujú do Svätej Zeme.
• Na našu púť do Fatimy sú voľné štyri miesta. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní. Pripomíname všetkým našim milým pútnikom, prihláseným na farskú púť do Fatimy, že zálohu za púť treba bolo uhradiť do 31.3.2024 na účet cestovnej kancelárie AWERTRAVEL.
• Komorný orchester slovenských učiteľov vás pozýva na budúcu nedeľu 14. apríla o 16.00 hod. do našej Baziliky na koncert z diel majstrov komornej hudby.
• Aj tento rok pozývame deti z našej farnosti na „prázdniny s Ježišom“ v našom Pútnickom dome, v dňoch od 22.07 do 26.07 (od 8:00 do 16:00 hod.). Program bude zabezpečený pre 40 deti, a určený je pre deti od 6 do 14 rokov. Cena: 45€. Viac informácií a prihlášku nájdete u P. Faustína v sakristii.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*