Sviatosť manželstva uzatvorená v kostole, je veľmi vážna vec a ako k takej sa k nej musí pristupovať. Každý, kto chce sviatosť uzatvoriť, musí mať vedomie jednoty a nerozlučiteľnosti takéhoto zväzku a v zodpovednosti za seba i voči svojmu partnerovi uvážiť svoje motívy a rozhodovať sa s vážnosťou, pretože toto rozhodnutie je celoživotné.

Čo potrebujeme vybaviť prv ako prídeme na farský úrad do baziliky v Marianke:

1. Krstné listy oboch snúbencov
2. Ak sme z farnosti, ktorá je mimo bratislavských dekanátov, potrebujeme licenciu – povolenie farára, stačí len jedno. Spravidla sa žiada z farského úradu nevesty, ale to nie je podmienka.
3. Musíme zájsť na Obecný úrad v Marianke, tam ideme obaja s občianskymi preukazmi a rodnými listami a vypíšeme tlačivo občianskej sobášnej zápisnice.
4. Údaje o svedkoch: mená, priezviská, adresy trvalého pobytu a rodné čísla.
5. Môžeme mať aj svojho kňaza, ktorý nás zosobáši, v tom prípade treba jeho meno uviesť do cirkevnej zápisnice, ktorú budeme na fare spisovať spolu s kňazom, ak budeme mať zadovážené všetky vyššie spomenuté dokumenty

Čo v prípade ak jeden zo snúbencov je nepokrstený, nevychovávaný vo viere, alebo je iného kresťanského vierovyznania?

V tom prípade kňaz, u ktorého sa zápisnica spisuje, musí podať žiadosť o príslušné povolenie (prípadne dišpenz) arcibiskupský úrad. Podpisuje sa spoločné vyhlásenie s názvom Osvedčenie stránok o uzatvorení miešaného manželstva. V ňom sa katolícka stránka zaväzuje, že bude deti vychovávať vo viere a nekatolícka či nepraktizujúca stránka vyhlási, že je oboznámená s povinnosťami svojho katolíckeho snúbenca.

Nový spôsob prípravy na sviatosť manželstva

Od 1. septembra 2017 na území Slovenska platí nový spôsob prípravy na prijatie Sviatosti manželstva. Spočíva z deviatych stretnutí, kde sa rozoberajú špecializované témy spojené s manželským životom. S kňazom našej farnosti budete mať tri stretnutia ostatné treba absolvovať na špecializovanom cirkevnom pracovisku, ktorým je napríklad Univerzitné pastoračné centrum (UPeCE), tam treba absolvovať kompletnú prípravu, ktorá sa vžaduje pred uzavretím manželstva. Tu si môžete nájsť kontakt na UPeCE a prihlásiť sa na prípravu tam. https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/