Poriadok svätých omší a pobožností cez všedné dni pondelok – sobota:
7:40 Možnosť sv. spovede
8:00 SVÄTÁ OMŠA
15:00 Vyloženie Sviatosti oltárnej v adoračnej kaplnke
17:30 Možnosť sv. spovede
18:00 Ukončenie adorácie v adoračnej kaplnke SVÄTÁ OMŠA

Nedeľný poriadok svätých omší a pobožností v bazilike:

7:40 Možnosť sv. spovede
8:00 SVÄTÁ OMŠA
9:00 Možnosť sv. spovede
9:30 SVÄTÁ OMŠA
10.30 Možnosť sv. spovede
11:00 SVÄTÁ OMŠA
14:00 Modlitba sv. ruženca
14:30 Loretánske litánie a vyloženie Oltárnej Sviatosti – Eucharistická poklona
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a Eucharistické požehnanie
18:00 Možnosť sv. spovede
18:30 SVÄTÁ OMŠA

 

Cez letné prázdniny je zmena v nedeľných bohoslužbách sväté omše od 1. júla do 31. augusta sa konajú takto:

8:00 11:00 19:00 hod.