Poriadok svätých omší a pobožností cez všedné dni:

7:30 Možnosť sv. spovede
8:00 SVÄTÁ OMŠA
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
17:30 Ruženec
18:00 Možnosť sv. spovede SVÄTÁ OMŠA

Nedeľný poriadok svätých omší a pobožností v bazilike:

7:30 Možnosť sv. spovede 8:00 SVÄTÁ OMŠA
9:00 Možnosť sv. spovede 9:30 SVÄTÁ OMŠA
10.30 Možnosť sv. spovede 11:00 SVÄTÁ OMŠA
14:00 Modlitba sv. ruženca
14:30 Loretánske litánie a vyloženie Oltárnej Sviatosti – Eucharistická poklona
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a Eucharistické požehnanie
17:45 Vešpery
18:00 Možnosť sv. spovede 18:30 SVÄTÁ OMŠA

Cez letné prázdniny je zmena v nedeľných bohoslužbách sväté omše od 1. júla do 31. augusta sa konajú takto:

8:00 11:00 19:00 hod.