Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je 4. veľkonočná – Dobrého pastiera

3.Veľkonočná nedeľa 14. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a dary DS pre rodinu
Za + Magdu a Viktora
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Henrietu a Alexandra
Pondelok 15. 04. 2024 08,00
18,00
Za +rodičov Emila a Jozefínnu
Za +Juraja a ostatných z rodiny
Utorok 16. 04. 2024 08,00
18,00
Na poďakovanie a za duševné i telesné zdravie pre Máriu
Za +Zdenka a Máriu, Rozáliu, st. rodičov z oboch strán a všetkých +v rodine
Streda  17. 04. 2024 08,00
18,00
Za BP a poďakovanie za 90 rokov života
Za BP a dary DS pre Sofiu
Štvrtok 18. 04. 2024 08,00
18,00
Za +Jána a Annu
Za +Michala (100. výročie narodenia)
Piatok 19. 04. 2024 08,00
18.00
Za BP , dary DS a ochranu PM pre Tatianu
Poďakovanie za dar krstu Lili a prosba o BP pre ňu
Sobota 20. 04. 2024 08,00
18,00
Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Za BP a požehnanie pre Miroslava a poďakovanie za dar krstu
4.Veľkonočná nedeľa 21. 04. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP pre Andreja, poďakovanie za 90 rokov života
Za BP a dary DS pre Mišku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jozefa
  • Komorný orchester slovenských učiteľov vás pozýva dnes o 16.00 hod. do Baziliky na koncert z diel majstrov komornej hudby.
  • Na budúcu nedeľu deti zo Spoločenstva Dobrého pastiera, ktoré spievajú v bazilike počas nedeľných sv. omší o 9.30 h. majú svoj patronátny sviatok. Preto rovnako ako minulý rok, aj tento rok poprosíme všetky deti, aby si prichystali kostýmy ovečiek alebo pastierov. Čaká vás milé prekvapenie.
  • Každoročne slávime, pred Nedeľou Dobrého pastiera, Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Osobitne v tento čas myslíme vo svojich modlitbách na nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Ako duchovní správcovia baziliky by sme vás chceli poprosiť o modlitby za nové povolania do našej Kongregácie.
  • Tento týždeň sa nám podarilo zrekonštruovať všetky lavice pred bazilikou, čo nepochybne ovplyvní zážitok zo svätej omše pre tých, ktorí si pred ňou našli svoje miesto. Zároveň pomaly končíme práce na novej farskej kancelárii, čo je nepochybne ďalšia naša radosť.
  •  

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    *