Krst v bazilike

Sviatosť krstu je základná kresťanská sviatosť bez ktorej nemôžeme pracovať na spáse svojej duše.

V Marianke krstíme deti v nedeľu, vždy po svätej omši, ktorá je o 11-tej hodine.
Na túto sv. omšu pozývame rodičov a príbuzných krstenca.

Podmienky prijatia krstu v bazilike Marianka

Vôľa rodičov pokrstiť svojej dieťa a otvoriť mu tak cestu spásy v Kristovi.
Krstní rodičia by mali byť riadnymi kresťanmi so Sviatosťou birmovania (aspoň jeden).
Krstný lístok, ktorý treba popravde vytlačiť, vyplniť a podpísaný priniesť do farskej kancelárie.
Prosíme neposielať e-mailom.

Stiahnite si ho tu: KrstnýLístok2020