Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je Kvetná nedeľa – utrpenia Pána
Úmysly sv. omší:

5. pôstna nedeľa 29.  03. 2020 18:00 Za šťastný pôrod pre Zuzanu
Sv. omša pre deti a mládež
Za +Františka a Agnesu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre deti Jozefa a Magdalénu
Pondelok 30. 03. 2020 18:00 1.     Za +Petra, Milana, Martu Bôrikových, príbuzných a predkov
2.     Za BP a dar pokorného a čistého srdca ore Viktóriu
 
Utorok
 
31. 03. 2020
 
18:00
 
1.     Za +rodičov Annu a Františka Valčekových, Karolínu Jakubovú, Petra Valčeka, príbuzných a predkov
2.     Za očinenie urážok voči BSJ v rodine
Streda 01. 04. 2020 18:00 1.     Za +manželku Ľudmilu Grancovú, bratov Miroslava a Jána a rodičov z oboch strán
2.     Za BP pre Ivanku
Štvrtok 02. 04.  2020 18:00 1.     Za +Jozefa a rodičov z oboch strán
2.     Za zdravie a BP pre brata Vladimíra a sestru Moniku
Piatok 03. 04. 2020 18:00 1.     Za zdravie a BP pre Emíliu a celú rodinu
2.     Za +rodičov Jozefa a Emíliu Neradovičových a ostatných + z rodiny
Sobota 04. 04. 2020 18:00 1.     Poďakovanie za uzdravenie zo závislosti a milosť živej viery
2.     Za +rodičov Sedlákových a sestru Annu
Kvetná nedeľa 05.  04. 2020 18:00 1.     Za BP a požehnanie pre celú rodinu
Sv. omša pre deti a mládež
2.     Za šťastný pôrod (poďakovanie za 50 rokov spoločného života Milana a Vierky – do prosieb)
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
3.     Za zdravie Martinka a BP pre rodinu

Milí veriaci režim doterajšej služby zostáva zachovaný:
Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod.
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)

Rebrík pre najmenších

Veľmi nám záleží na tom, aby mohli deti, napriek prekážkam, v ktorých sme sa ocitli, čím radostnejšie a aktívnejšie prežiť tajomstvá a nádej Veľkej noci. Preto Vám opäť ponúkame nové číslo časopisu Rebrík. Pri vchode do našej Baziliky môžete nájsť aprílové číslo časopisu. To môže našim deckám pomôcť v prežívaní veľkonočných sviatkov, ktoré nebude možné sláviť verejne. Pre tých, ktorí sú v karanténe, alebo vôbec nemajú možnosť ísť na súkromnú modlitbu, vydavateľstvo Rebríka vyšlo v ústrety a ponúklo číslo vo forme PDF. To si môžete prečítať v elektronickej podobe, alebo doma vytlačiť. Ak by niekto mal záujem o časopis v PDF forme, nech sa, osobne alebo cez správu na naše stránky, obráti na P. Faustína a náš páter mu to pošle.

Zákaz verejných bohoslužieb pokračuje

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal: „Prosím kňazov, aby naliehavo chránili zdravie veriacich, a zároveň boli k dispozícii pre ich duchovné potreby. Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste (viď KKC 783-786). Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

1 komentár, RSS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*