Liturgický kalendár:
Vo pondelok je spomienkana sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
V utorok je spomienka na bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka
Budúca nedeľa je krstu Krista Pána
Úmysly sv. omší:

Zjavenie Pána 06.01. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30 Za +sestru Teréziu (OFM)
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a potrebné milosti pre manželov Petra a Lenku
 
Pondelok
 
07. 01. 2018
 
08:00
 
Za +sestry Františkánky
18:00 Za BP pre Alojza
 
Utorok 08. 01. 2018 08:00 Za +Vieru Krejčiovú
18:30 Za BP pre Kamila a poďakovanie za 70 rokov života
Streda 10. 01. 2019 8:00 Za BP pre Alžbetu a Emeriku
18:00 Za +Ivana Fatyku
Štvrtok 11. 01.  2019 08:00 Za BP a milosti pre Annelies
18:00 Za +rodičov Máriu a Rudolfa, st. r. z oboch str. a bratov Valentína a Štefana
Piatok 12. 01. 2019 08:00 Za dar živej viery pre Alexandru a Líviu
18:00 Za BP, dary DS pre členov modlitebnej skupiny a ich rodiny
Sobota 13. 01. 2019 08:00 Za BP a ochranu pre Jána
18:00 Za BP a potrebné milosti pre Jozefa, Helenu a vnuka Petra
Krst Krista Pána 14. 01. 2019 8:00 Za BP a dary DS pre rodinu
9:30 Za BP a milosti pre krstné deti
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za návrat k Bohu Petra a Filipa

 
– Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Požehnávanie domov. Na požehnávanie domov prosím hláste v sakristii, zanechajte svoje meno adresu a telefónne číslo
– 6. januára 2019 popoludní sa v uliciach Bratislavy uskutoční trojkráľový sprievod, ktorého spoluorganizátormi sú Dobrá novina a rehoľa bratov františkánov. Do sprievodu pozývame nielen koledníkov Dobrej noviny, ale aj širokú verejnosť, rodiny s deťmi a všetkých, ktorí chcú zažiť výnimočnú atmosféru tohto sviatku. Zraz bude v nedeľu 6. januára 2019 o 14.30 pri Trojičnom stĺpe na Rybnom námestí. Mudrcov budú sprevádzať bubeníci, gajdoši a koledníci. Cestu plnú prekvapení všetkým ukážu malí hviezdonosci.
– Na budúcu nedeľu krstu Krista Pána bude farská ofera, všetkým šľachetným darcom vopred Pán Boh zaplať.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*