Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je nedeľa Božieho milosrdenstva
Úmysly sv. omší:

Veľkonočná nedeľa 01.04.2018 8:00 Za +Františka Ficeka
9:30 Za BP a milosti pre Lukáška
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre syna Branislava Cigánika
 
Pondelok
 
02.04. 2018
 
08:00
 
Za zdravie a BP pre mamu Helenu
11:00
18:30
Za BP a milosti pre manželov Veroniku a Michala
Za +Martina, Helenu a Ladislava Lenorákových
Utorok 03. 04. 2018 08:00 Za maturanta
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 04. 04. 2018 8:00 Za +Magdalénu Matisovú
18:00 Za zdravie a BP pre Mateja
Štvrtok 05.04. 2018 08:00 Za +Irenu Halánovú
18:00 Za BP a potrebné milosti pre rodiny Lenorákovú, Coloríkovú a Koreňovú
Piatok 06.04. 2018 08:00 Ku cti Božského srdca za dar živej viery v rodine
18:00 Za +rodičov a súrodencov Sedláčkových
Sobota 07.04.2018 08:00
10:00
15:00
Za +Irenu, Imricha, Júliu a Jána
Diakonská vysviacka
Mesačná púť
18:00 Ku cti Ducha Svätého a za charizmy pre bratov Tešiteľov
Nedeľa – Božieho Milosrdenstva 05.04.2018 8:00 Za Božie milosti pre rodinu Milana a Tatiany
9:30 Za BP a milosti pre Kláru
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a dary Ducha Svätého pre rodinu

– Popoludní o 14,30 budú litánie a deviatnik k Božskému milosrdenstvu s požehnaním so Sviatosťou Oltárnou.
– V sobotu 07. apríla 2018 o 10,00 hod pozývame všetkých na diakonskú vysviacku brata Faustína  Wesołowského. Sviatosť mu príde udeliť otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*