Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Ladislava, kráľa
Vo štvrtok je spomienka na Sv. Ireneja z Lyonu,biskupa a mučeníka
V piatok je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov, je to prikázaný sviatok
Budúcu nedeľu je 13. nedeľa cez rok
Úmysly sv. omší:

Narodenie Jána Krstiteľa 24 .06. 2018 8:00
9:30 Za starých rodičov a Jozefínu Matulníkovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Júliu a Ivana
 
Pondelok
 
25.06. 2018
 
08:00
 
Za dar modlitby uzdravenia a oslobodenia pre Pavla
18:00 Za dobré vzťahy medzi deťmi
Utorok 26. 06. 2018 08:00 Za  zosnulých
18:00 Za zdravie a Božie milosti pre Jána
Streda 27. 06. 2018 8:00 Za +Annu a Ľudovíta
18:00 Za zdravie a božie milosti pre Martina
Štvrtok 28. 06.  2018 08:00 Za zdravie a BP pre Moniku
18:00 Za zdravie a BP pre Helenu
Piatok
Sv. Petra a Pavla
29. 06. 2018 08:00 Za BP pre Juraja
18:00 Za dar živej viery, za Božie milosti a pomoc pre Petru
Sobota 30. 06. 2018 08:00 Za +Georgínu Horvátovú
18:00 Za +Emila Tarabu
13. nedeľa cez rok 01 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa Čajana a syna Jána
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov a súrodencov Petríkových

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod. je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 25 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– V dňoch 01. 06. – 31. 06. 2018 organizuje Sovenská katolícka charity zbierku školských pomôcok. Kto by chcel takýmto spôsobom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, aby boli pripravenéí do školy, nech sa obráti na pobočku charity v našej farnosti, otvorená vždy vo štvrtok od 16 – 18. 00 hod.
– Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Ivica, rím. kat. z farnosti MariankaLucia Kažimírová, rím. kat. z Prešova. Manželstvo chcú uzavrieť vo farnosti Prešov – Solivar. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, oznámi ju na farskom úrade.
– Klub Mariánski seniori v spolupráci s Obecným úradom v Marianke organizuje v sobotu 11.8.2018 autobusový zájazd za účasti kňaza na výlet – púť do Turzovky na Kysuciach. Cesta   bude obohatená o návštevu Slovenského orloja v Starej Bystrici. Môžu sa jej zúčastniť všetky vekové kategórie. Odchádza sa ráno o 7,00 hod. z konečnej zástavky autobusov autobusov na námestí, návrat bude vo večerných hodinách. Cena zájazdu sa podľa počtu účastníkov pohybuje medzi 15 – 25 Eur.  Záväzne sa môžete prihlásiť a podrobné info dostanete u pána Ing. Rastislava Harmana.
Tel.: 0908 797 065
Mail: rastislavharman@gmail.com
– Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
– Do konca júna je ešte možné vopred sa registrovať na Národné stretnutie mládeže v P18, ktoré sa bude konať v Prešove 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých zakúsiť spoločenstvo Cirkvi a načerpať z bohatého programu. Viac informácií nájdete na stránke narodnestretnutiemladeze.sk.
– Webový portál DoKostola.sk zverejnil zoznam viacerých dovolenkových destinácií v zahraničí s informáciami o slávení nedeľných svätých omší na týchto miestach. Viac informácii nájdete na stránke www.dokostola.sk
– V pondelok 25. Júna 2018 sa v bazilike bude konať deň božej milosti s P. Ivanom Barusom. Začiatok programu o 15, 00 hod.
– Dnes po svätých omšiach bude zbierka na dobročinné diela sv. otca.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*