Liturgický kalendár:
Dnešným dňom končí vianočné obdobie
Vo štvrtok  je spomienka na sv. Antona, opáta
Budúca nedeľa je 2. Cezročná nedeľa

Úmysly sv. omší:
 

Krst Krista Pána 14. 01. 2019 8:00 Za BP a dary DS pre rodinu
9:30 Za BP a milosti pre krstné deti
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za návrat k Bohu Petra a Filipa
 
Pondelok
 
15. 01. 2018
 
08:00
 
Za BP a zdravie pre dcéru Naďu a Dorotu
18:00 Za +Rozália Lysická
Utorok 16. 01. 2018 08:00 Za +Vierku a manžela Ernesta
18:30 Za +Helenu Borákovú
Streda 17. 01. 2019 8:00 Za +Albínu a Rudolfa
18:00 Ku cti Kristovej krvi
Štvrtok 18. 01.  2019 08:00 Za +rodičov, st. rodičov, bratov za Augustina a za BP rodine
18:00 Za BP a milosti pre Borisa
Piatok 19. 01. 2019 08:00 Na úmysel
18:00 Poďakovanie za dar života a viery pre Jozefa
Sobota 20. 01. 2019 08:00 Za +Ľubomíra Feckanina
18:00 Za +rod. Máriu a Jozefa Némethových a manžela Jána Cesnaka
2. cezročná nedeľa 21. 01. 2019 8:00 Za zdravie a BP pre rodinu Manákovú a Polakovičovú
9:30 Za + z rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Emíliu

–  Popoludní o 14,30 budú litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– Požehnávanie domov je možné vykonávať až do sviatku Obetovnia Pána
– Dnes po svätých omšiach bude farská ofera. Všetkým šľachetným darcom Pán Boh odmeň

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*