Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je slávnosť Nanebovstúpenia Pána,je to prikázaný sviatok
Budúca nedeľa 7. Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:

6. veľkonočná nedeľa 06 .05. 2018 8:00 Za +sestru Lydianu Moškovú
9:30 Za za BP a milosti pre manželov  Miroslava a Andreu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre dcéru Leu a vnuka Michala
 
Pondelok
 
07.05. 2018
 
08:00
 
Za +Františka Lachkoviča a za ostatnú rodinu
18:00 1.     Za +Máriu
2.     Za +Pátra Augustína
Utorok 08. 05. 2018 08:00 Za +Rudolfa
18:00 Za +Ivana Sopuška
Streda 09. 05. 2018 8:00 Za +starých rodičov Annu a Jána, Jozefa, Blaženu a Štefana
18:00 Za +Jozefa
Štvrtok 10. 05.  2018 08:00 Za + Vilmu, Alojza a ostatných z rodiny
18:00 Za +manžela a rodinu Obermannovú
Piatok 11. 05. 2018 08:00 Za BP pre Miroslava a celej rodine
18:00 K úcte Ducha Svätého
Sobota 12. 05. 2018 08:00 Za rodinu Slavkovskú
18:00 Za +rodičov Jolanu a Vojtecha
7. veľkonočná nedeľa 13 .05. 2018 8:00 Za BP a ochranu Panny Márie pre rodinu Kurinovú  
9:30 Za za BP a milosti pre rodinu Jozefa a Petry
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +mamu Ľubomíru

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Počas celého mesiaca mája sa na začiatku večerných omší budeme modliť Loretánske litánie
– V pondelok 07. mája si pripomenieme výročie úmrtia Pátra Augustína Kardoša, CCG spomeňte si na neho v modlitbách.
-TV LUX pozýva na púť do Šaštína z príležitosti 10. výročia svojej existencie. Púť sa uskutoční v sobotu 19. mája v pútnickom areáli v Šaštíne. (Presný program sa nachádza v priloženom plagáte v prílohe mailu.)
-Vo štvrtok 10. mája 2018, v deň slávnosti Nanebovstúpenia Pána, bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský o 17.00 hod. sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*