Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Pia V., pápeža.
V utorok je sviatok sv. Jozefa Robotníka
V stredu je spomienka na  sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Vo štvrtok je sviatok sv Filipa a Jakuba, apoštolov
Budúca nedeľa 6. Veľkonočná.

Úmysly sv. omší:

5. veľkonočná nedeľa 29.04.2018 8:00 Za Božie milosti a pomoc pre rodinu Mariána 6 detí
9:30 Za obrátenie rodiny
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Boženu a Vladimíra
 
Pondelok
 
30.04. 2018
 
08:00
 
Za + rodičov Požgajových
18:00 Za + rodičov Knotkových, Trejlinkových a +matku Máriu
Utorok 01. 05. 2018 08:00 Za BP a požehnanie pre rodinu a súrodencov + z rodiny Smolinskej a Buranovej
18:00 Za BP a milosti pre rodinu a súrodencov
Streda 02. 05. 2018 8:00 Za +sestru Gabiku
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Daniela a Mareka
Štvrtok 03. 05.  2018 08:00 Za + Janu a Alžbetu
18:00 Za +Martina
Piatok 04. 05. 2018 08:00 Za +Pátra Štefana
18:00 Za BP a milosti pre manželov
Sobota 05. 05. 2018 08:00 Ku cti BSJ a dar živrj viery v rodine
18:00 Za +rodičov Helenu a Antona a brata Antona
6. veľkonočná nedeľa 06 .05. 2018 8:00 Za +sestru Lydianu Moškovú
9:30 Za za BP a milosti pre manželov  Miroslava a Andreu
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre dcéru Leu a vnuka Michala

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky
– Každý štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– Počas celého mesiaca mája sa na začiatku večerných omší budeme modliť Loretánske litánie
– Dnes  29. Apríla od 14, 00 – 20, 00 hod. Vás pozývame do baziliky na verejné prednášky organizácie Slovenský dohovor za rodinu, s témou zastavme zlo z Istanbulu. Hlavným prednášajúcim bude o. Marián Kuffa.
– V stredu 2. mája 2018 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie nad Svätým písmom spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Názvom rozjímania je „Diakon Štefan, horlivý až po hranicu smrti“

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*