Liturgický kalendár:
 
Budúca nedeľa je Nedeľa Pánovho utrpenia – Kvetná
Úmysly sv. omší:

5. pôstna nedeľa 07. 04. 2019 8:00 Za +Sidóniu a Zuzanu
9:30 Za zdravie a pokoj v rodine
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Martinu, Helenu a Ladislava Lenorákových
 
Pondelok
 
08. 04. 2018
 
08:00
 
Za uzdravenie a oslobodenie Pavla
18:00 Za +brata Františka a rodičov
Utorok 09. 04. 2018 08:00 Za dary DS pre Martu
18:00 Za BP pre Magdalénu a jej predkov
Streda 10. 04. 2019 8:00 Za +Stanislava
18:00 Za dar obrátenia a živej viery pre otca rodiny
Štvrtok 11. 04.  2019 08:00 Za +rodinu Antalovú a Medveckú
18:00 Za BP a milosti pre spoločenstvo rodín
Piatok 12. 04. 2019 08:00 Za +rodičov a st. rodičov z oboch strán
18:00 Poďakovanie za milosť krstu a prosba za dar čistého srdca pre Klárku
Sobota 13. 04. 2019 08:00 Za +sestru Márii Kakalíkovú
18:00 Za +Štefániu a Emila Požgayových
Kvetná nedeľa 14. 04. 2019 8:00 Za +rodičov Požgayivých
9:30 Za +Jozefa a Máriu Pešlových
  11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za Božie požehnanie a milosti pre Petra

 
–  Popoludní o 14,30 bude krížová cesta.
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď,
Pán Ježiš Ťa čaká. Vo štvrtok  o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú znova dostupné pekné ikony mariatálaskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V pôstnom období sa pobožnosť krížovej cesty v našej bazilike koná v piatok 17.30 hod a v nedeľu 14.30 hod.
– Pozývame na modlitbu Krížovej cesty aj do katedrály sv. Martina v Bratislave vždy v piatok o 20.00 hod.
– Milí mladí priatelia – chalani a chlapci, mladí muži. Tí, ktorí chodíte do našej baziliky medzi nás, alebo ste tu prví raz. Premýšľali ste niekedy nad duchovným povolaním? Ak áno, za skúsenosť nič nedáte, neváhajte osloviť otca Michala alebo brata diakona Faustína, sme otvorení každej návšteve, rozhovoru, každému záujmu o náš spôsob života, o tešiteľskú charizmu. Prídťe nás navštíviť, pozhovárať sa prípadne zakústiť možnosť pozrieť si ako vyzerá život Tešiteľa zblízka.
– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.uniba.sk
– ERKO – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*