Liturgický kalendár:       

Budúca nedeľa je piata pôstna

Úmysly sv. omší:

4. pôstna nedeľa 11.03.2018 8:00 Za zdravie a BP pre otca Dušana
9:30 Za zdravie, BP a potrebné milosti pre rodinu Šebestovú a Mikšíkovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Valenta a Anastáziu Zálesňákových
 
Pondelok
 
12.03. 2018
 
08:00
 
Za + rodičov Annu a Františka Valčekových, deti a starých rodičov, Jána Zuzanu, Jozefa a Katarínu
18:00 Za zdravie, BP a dary Ducha Svätého pre Jána
Utorok 13.03. 2018 08:00 Za obrátenie členov rodiny
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Streda 14.03. 2018 8:00 Za +Jána a Máriu Kučerákových
18:00 Za zdravie a BP pre Dominiku
Štvrtok 15.03. 2018 8:00 Za obrátenie a uzdravenie Maximka
18:00 Za +rodičov Rozáliu a Antona Slezákových a starých rodičov
Piatok 16.03. 2018 8:00 Za BP pre členov rodiny
18:00 Za BP pre manželov
Sobota 17.03.2018 08:00 Za dar viery a modlitby pre Martu
18:00 Za zdravie a BP rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Valentínovú
5. pôstna nedeľa 18.03.2018 8:00 Annu a Jozefa
9:30 Za +Rudolfa Mikloša a rodičov
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefániu Kováčovú a otca

– Popoludní o 14,30 bude pobožnosť krížovej cesty.
– Každý štvrtok o 21.00 hod. je v kostole getsemanská hodina – adorácia pred Vystavenou Sviatosťou oltárnou.
– V ponuke je ikona mariatálskej Panny Márie v krásnom prevedení. Záujemcovia o kúpu, nech sa hlásia v sakristii.
– Pobožnosti krížových ciest v bazilike cez pôstne obdobie budú v piatok a v nedeľu. V piatok 17, 30 a v nedeľu
14, 30 hod.
– V sobotu 17. 03. o 16.00 hod. sa uskutoční druhé stretnutie na tému Prirodzené plánovanie rodičovstva v rodinnom centre Bystrinka v Záh. Bystrici. Plagát na výveske.
– V nedeľu 18. marca 2018 sa bude z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska konať celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.
– Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty.
– Bratislavská arcidiecézna charita pozýva na potravinovú zbierku. Bude sa konať v predajni METRO v Ivanke pri Dunaji v dňoch 15. a 16. marca 2018 (štvrtok, piatok) od 7:00 do 18:00. Nakúpte najmä trvanlivé potraviny a drogériu a darujte dobrovoľníkom. Vyzbierané potraviny darujeme núdznym ľuďom priamo alebo prostredníctvom organizácií, ktoré s nimi pracujú. METRO navýši vaše dary o 20 %. Všetkým vopred ďakujeme a vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň.
– V nedeľu 18. Marca 2018 na sv. omši o 11. 00 hod. bude náš spolubrat Faustín Rafael Wesołowski, CCG prijatý medzi kandidátov posvätného rádu diakonátu. Tento obrad je poslednou zástavkou nášho brata pred prijatím diakonátu. Brat Faustín sa ním natrvalo začlení do služby cirkvi , ktorú bude vykonávať v našej Kongregácii. Za diakona bude brat Faustín vysvätený 7. apríla o 10, 00 hod.

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*