Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Martu, Pánovu apoštolku.
V utorok je spomienka na sv. Zdenku Schelingovú, pannu a mučeníčku.
V stredu je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Vo štvrtok je sviatok na sv. Alfonza Márie z Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Budúca nedeľa je 18. Nedeľa v období cez rok a zároveň Mariatálske hody – púť k sv.      Anne  
Úmysly sv. omší:

17. cezročná nedeľa
Púť k sv. Anne
28. 07. 2019 8:00 Za +Jána a Martu Krajčovičových
9:30

11:00

Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov – Pútna sv. omša k sv. Anne, primícia Pátra Faustína
19:00 Za +manžela Vladimíra Straku (nedožitých 70 rokov)
 
Pondelok
 
29. 07. 2018
 
08:00
Za rodičov Annu a Františka, príbuzních a predkov
18:00 Za BP pre dcéru a jej syna a pre celú rodinu
Utorok 30. 07. 2018 08:00 Za BP a silu do života vnuka Lukáša
18:00 Za +rodičov Oľgu a Eduarda Okruhlicových
Streda 31. 07. 2019 8:00 Prosba o dar dieťaťa pre Sylviu a Roba
18:00 Za BP a požehnanie synovi Miloslavovi a jeho rodinu
Štvrtok 01. 08.  2019 08:00 Za vnútorné uzdravenie Marianny BP
18:00 Za +brata Jozefa a sestru Pavlínu
Piatok 02. 08. 2019 08:00 Za +Michala, Máriu, Jána, Annu, Vasila a Annu
18:00 Za +rod. Čajanovú, syn Ján a Karol, Anežka a syn Karol
Sobota 03. 08. 2019 08:00
 
18:00
Za +Jána, Jozefínu, Katarínu, Michala, Katarínu. Ladislava, Júliu
Za +Bernardínu Figurovú a syna Rudolfa Figuru
18. cezročná nedeľa
Púť k sv. Anne
04. 08. 2019 8:00 Za BP a milosti pre rodinu
9:30
11:00
Sv. omša cez prázdniny nie je
Za farníkov Pútnikov a dobrodincov
19:00 Za +členov rodiny Dobrej

–  Popoludní o 14,30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so sviatosťou oltárnou
–  Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Vo štvrtok býva tiež od 21,00 – 22,00 hod. adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka. Adorácie bývajú každý deň okrem štvrtka polhodinu pred svätou omšou
– V sakristii sú dostupné pekné ikony mariatálskej Madony, zo vzácneho materiálu, kúpou ikony podporíte pútnické miesto.
– V sakristii je dostupná knižka V zemi zvanej Tál, reprezentatívna publikácia o našom pútnickom mieste, kto chce môže si ju zakúpiť cena je 15 eur.
– V piatok je možné vo farských chrámoch, bazilikách a katedrálach a kostoloch, ktoré patria františkánskej rodine získať porciunkulové odpustky, okrem tradičných podmienok treba sa v chráme pomodliť Otče náš, zdravas Mária, Verím v Boha.
– V piatok je aj prvý piatok, spovedáme pred svätými omšami.
– V sobotu sa koná tradičná fatimská sobota (v prípade dobrého počasia pri lurdskej jaskyni) , začiatok programu o 15,00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*