Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Romualda, opáta
Vo štvrtok je spomienka na Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka  
V piatok Joha Fischera a Thomass Mora, anglických mučeníkov
Budúcu nedeľu je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Úmysly sv. omší:

11. nedeľa cez rok 17 .06. 2018 8:00 Za rodinu brata Karola
9:30 Za +Antona a Františku
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +duše v očistci a za +Jána
 
Pondelok
 
18.06. 2018
 
08:00
 
Za zdravie a BP pre rod. Kniezovú a Kolomskú
18:00 Ku cti Ducha Svätého
Utorok 19. 06. 2018 08:00 Za + Františka a Máriu
18:00 Za +Milana a Stanislava Osuských
Streda 20. 06. 2018 8:00 Za +Marianu a Moniku
18:00 Za +Jozefa a Annu a rodičov z oboch strán
Štvrtok 21. 06.  2018 08:00 Za +Jozefa a Vladimíra
18:00 Za dar života pre Máriu
Piatok 22. 06. 2018 08:00 Za zosnulých
18:00 Za pokoj v rodine
Sobota 23. 06. 2018 08:00 Za BP a milosti pre Samuela
18:00 Zdravie a Božie milosti pre Tatianu
Narodenie Jána Krstiteľa 24 .06. 2018 8:00 Za rodinu brata Karola
9:30 Za starých rodičov a Jozefínu Matulníkovú
11:00
18:30
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Júliu a Ivana

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sa pomaly chýli ku koncu. Dielo sme mohli začať vďaka pomoci otca arcibiskupa, ktorá pokryla väčšiu časť stavby, veľa ste pomohli aj vy veriaci a ľudia dobrej vôle, lebo ste štedro prispievali na transparentný účet. Napriek tomu ešte chýba nejaká čiastka na dofinancovanie celého diela (chýba ešte 25 tisíc EUR), chceli by sme Vás poprosiť o ďaľšiu pomoc. Všetky otázky ohľadom tohto diela, smerujte na pátra Mareka Vadrnu.
– V dňoch 01. 06. – 31. 06. 2018 organizuje Sovenská katolícka charity zbierku školských pomôcok. Kto by chcel takýmto spôsobom pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, aby boli pripravenéí do školy, nech sa obráti na pobočku charity v našej farnosti, otvorená vždy vo štvrtok od 16 – 18. 00 hod.
– Oznamujeme, že sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Ivica, rím. kat. z farnosti MariankaLucia Kažimírová, rím. kat. z Prešova. Manželstvo chcú uzavrieť vo farnosti Prešov – Solivar. Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, oznámi ju na farskom úrade.
– Oratórium sv. Filipa Nériho v Petržalke Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Podujatie sa uskutoční 22. júna. Asi 20 km celonočný okruh začneme v kostole Svätej rodiny v Petržalke večernou sv. omšou. Účastníci budú mať k dispozícii prijímač so slúchadlami, aby mohli počuť sprievodné slovo, meditácie i modlitby. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku najneskôr do stredy 20. júna.
– Klub Mariánski seniori v spolupráci s Obecným úradom v Marianke organizuje v sobotu 11.8.2018 autobusový zájazd za účasti kňaza na výlet – púť do Turzovky na Kysuciach. Cesta   bude obohatená o návštevu Slovenského orloja v Starej Bystrici. Môžu sa jej zúčastniť všetky vekové kategórie. Odchádza sa ráno o 7,00 hod. z konečnej zástavky autobusov autobusov na námestí, návrat bude vo večerných hodinách. Cena zájazdu sa podľa počtu účastníkov pohybuje medzi 15 – 25 Eur.  Záväzne sa môžete prihlásiť a podrobné info dostanete u pána Ing. Rastislava Harmana.
Tel.: 0908 797 065
Mail:rastislavharman@gmail.com
– Cirkevná Materská škola sv. Filipa Neriho v Bratislave-Lamači prijme učiteľku/učiteľa do funkcie riaditeľky MŠ na zastupovanie počas dlhodobej MD a RD. Možnosť nástupu ihneď. Uchádzač/ka musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a mať najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
– Od pondelka 18.06 do stredy 20.06. bude z dôvodu dokončovania prác na Svaätom prameni uzavretá. Ďakujeme za porozumenie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*