Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Obetovanie Panny Márie
V utorok je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučeníčku</p
V stredu je spomienka na sv. Klementa I., pápeža
Vo štvrtok je spomienka na sv. Ondreja Dung – Laka a spoločníkov, vietnamských mučeníkov
V piatok je spomienka na sv. Katarínu Alexandrijskú, pannu a mučeníčku
Budúca nedeľa je 1. adventná
Úmysly sv. omší:

Krista Kráľa 20. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a milosti pre rodinu Marianny, Jána, Félixa a Viliama
Poďakovanie za BP počas celého roka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu Jarinovú
Pondelok 21. 11. 2022 08,00
18,00
Za BP  ochranu Panny Márie pre celú rodinu
Za život a lásku pre Anislavu a Andreja
Utorok 22. 11. 2022 08,00   
18,30
Za uzdravenie Magdalény a jej detí
Za Máriu a Ľubomíra
Streda 23. 11. 2022 08,00
18,00
Za +Juraja a ostatných z rodiny
Poďakovanie za 50 rokov manželstva Daniela a Anny Strečkových
Štvrtok 24. 11. 2022 08,00
18,00
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
za +starých rodičov Slavečkových
Piatok 25. 11. 2022 08,00
18,00
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
Za BP a zdravie pre rodinu
Sobota 26. 11. 2022 08,00
18,00
Za pokoj v rodine a potrebnú silu v ťažkom položení, za zdravie a BP pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za +Jozefa
Poďakovanie za dar múdrosti a úspešné dokončenie štúdia vnučky
1.Adventná nedeľa 27. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a potrebné milosti pre Petra 51 rokov
Za +Milana a Gizelu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Gejdových
  • Tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka u nás vyniesla 2 343 eur. Ďakujeme všetkým darcom. Výťažok zbierky sa v tomto roku použije na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
  • Dnešnou slávnosťou Krista Kráľa sa končí liturgický rok. O týždeň začína advent – ​​čas radostného očakávania narodenia Pána. Na budúcu nedeľu pred každou svätou omšou požehnávame adventné vence.
  • Dňa 10. júla -15.07.2023 Vás pozývame na púť do Francúzska. V pláne je návšteva La Salette, Paray-Le-Monial, Lisieux, Rue du Bac v Paríži. Cena púte je 365e. Treba si nachystať aj vreckové vo výške min. 100 eur. Je možné si objednať aj jednolôžkovú izbu. Autobus má 51 miest pre pútnikov. Za duchovný program sú zodpovední bratia tešitelia a sprievodca púte, ktorý je už zabezpečený. Je potrebné prihlásiť sa do 16. 12. a zaplatiť zálohu 200 euro.
  • Ďakujeme všetkým mužom, čo sa včera zúčastnili duchovnej obnovy s o. Tomášom, celkovo ich bolo 44.
  • V piatok vás pozývame na večernú sv. omšu, počas ktorej vám predstavíme osobu sv.brata Alberta Chmielowského, ktorého Ján Pavol II. nazval „bratom nášho Boha“. júna, počas Jubilejného roka ho náš otec generál vyhlásil za nového patróna Kongregácie.
  • Ďakujeme všetkým, mužom aj ženám, ktorí v piatok upratovali náš kostol.
  • Koordinátorky hnutia pozývajú mamičky z Modlitieb matiek na stretnutie, ktoré sa bude konať v sobotu 26. novembra 2022 od 10.00 v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*