Liturgický kalendár:

  • V utorok je spomienka sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľníčky
  • Vo štvrtok  je spomienka Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križína, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza,
  • V piatok je slávnosť Narodenia Panny Márie

Úmysly sv. omší:

Sobota 2017-09-02 18:00 Za + prastarých rodičov Štefániu a Šalamúna, starých rodičov Aladára a Angelu, za syna Petra a vnučku Silviu
XXII Nedeľa v cezročnom období 2017-09-03 8:00 Za + Jozefa a Máriu Peschlových
9:30 Za BP pre Lukáša
11:00 Za pútnikov a farníkov
18:30 Za + Rudolfa Mikloša a Jána Čajana
Pondelok 2017-09-04 8:00 Za + Alojza a rodičov Valentových,

+ Jaroslava a rodičov Pelikánových

18:00 Za uzdravenie Jozefa
Utorok 2017-09-05 8:00 Za + rodičov, súrodencov Sedliačikových
18:00 Za uzdravenie Jozefa
Streda 2017-09-06 8:00 Za BP pre deti Márie a Ivana
18:00 Za + manželov Bolechových
Štvrtok 2017-09-07 8:00 Za + Rozáliu a Františka Hladových
18:00 Za uzdravenie Jozefa
Piatok Narodenie Panny Márie slavnosť 2017-09-08 8:00 Za + manžela a rodičov
19:00 Začína program Výročnej Púte, sv. omšou pre mládež v bazilike
Sobota 2017-09-09 8:00 Za BP a požehnanie pre Milana
XXIII Nedeľa v cezročnom období 2017-09-10 8:00 Za obrátenie a uzdravenie duše a tela pre Jozefa
11:00 Za pútnikov a farníkov, Pontifikálna sv.omša

Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup

18:30 Za BP a milosti pre Tomáša
  • Každú nedeľu popoludní o 14.00 hod. sa modlíme sv. ruženec, 14.30 litánie, o 15.00 hod. korunku k Božiemu milosrdenstvu, a po nej požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • V prvý štvrtok mesiaca sa modlime za kňazské a rehoľne povolaná.
  • Na budúcu nedeľu nie bude omša o 9.30.
  • V dňoch 8.-10. Septembra, to je od piatku do nedele, sa bude konať v našej farnosti Výročná Púť na Slávnosť Narodenia Panny Márie. Pripravený duchovný program  púte, ktorý nájdete podrobne popísaný na plagátoch, vyvrcholí v nedeľu 10.septembra o 11.00 hod. pontifikálnou sv. omšou na nádvorí baziliky.  Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Organizácia tohto podujatia vyžaduje angažovanosť väčšieho počtu ľudí. Ide o prípravu liturgie, spevy, miništrovane, čítania ale aj o organizáciu dopravy pútnikov. Prosíme o pomoc na tomto dôležitom podujatí. Dobrovoľníci hláste sa prosím v sakristii alebo na fare.
  • Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Mladí v Biblii” a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov „Gedeon, mladík záchranca” (Sdc 6, 11-24)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*