Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je prikázaná slávnosť Nanebovstúpenia Pána,
V nedeľu je 7. veľkonočná nedeľa.

6.Veľkonočná nedeľa 05. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +mamu Martu
Za Michala a Zuzanu – 13. výročie uzavretia manželstva
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána, Jozefa, Gustáva a Júliusa
Pondelok 06. 05. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie za sviatosť manželstva. Andrejky a Miroslava 18. výr.
Za blahorečenie pátra Jozefa Litomiského
Utorok 07. 05. 2024 08,00
18,00
Za +starú mamu Máriu
Za +P. Augustína M Kardoša
Streda  08. 05. 2024 08,00
18,00
Za BP a uzdravenie mamy Evy
Za +Janu
Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána
09. 05. 2024 08,00
18,00
Za BP a dary DS pre Albínu s rodinou
Za +uja Jozefa
Piatok 10. 05. 2024 08,00
18.00
Za +rodičov, starých rodičov a súrodencov
Za +Hedvigu
Sobota 11. 05. 2024 08,00
18,00
Za +rodičov Adolfa a Annu
Za +Miroslavu a rodičov z oboch strán
7.Veľkonočná nedeľa 12. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
Za +otca Ferdinanda
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za manželov Vladimíra a Luciu

 

  • Slávnosť prvého svätého prijímania v našej bazilike bude 11. mája o 10,00 hodine.
  • Vo štvrtok o 19.oo hodine pozývame deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie do pastoračného centra na stretnutie s otcom Michalom. Účasť všetkých detí je povinná
  • Spoveď pre deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie a ich rodiny bude v piatok o 16.30 hodine. Prosíme rodičov, aby pomohli svojim deťom pripraviť sa na túto významnú udalosť. Po sv. omši bude nácvik s deťmi, na nastávajúcu slávnosť.
  • Zbierka na kňazský seminár u nás vyniesla1187, 90 eur. Ďakujeme za vaše milodary.
  • Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*