Liturgický kalendár:
V utorok je spomienka na sv. Alberta Veľkého, biskupa
Vo štvrtok je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú princeznú
Budúca nedeľa je 34. cezročná nedeľa – Krista Kráľa
Úmysly sv. omší:

33. cezročná nedeľa  13. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a ochranu pre rodinu
Za +Dagmar a Annu Máriu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za obrátenie rodičov Gajdošových a Krejčiových
Pondelok 14. 11. 2022 08,00
18,00
Za BP  ochrnu Panny Márie pre celú rodinu
Za + Tibora Vrbu
Utorok 15. 11. 2022 08,00   
18,30
Za + manžela (6 výročie) a rodičov z oboch strán
Za +Eduarda Scholza
Streda 16. 11. 2022 08,00
18,00
Za +Dušana Nováka
Za zdravie, BP, dary DS pre Lilianku Čičilovú k narodeninám
Štvrtok 17. 11. 2022 08,00
18,00
Poďakovanie Panne Márii za všetku pomoc a ochranu
Na úmysel NSPM
Piatok 18. 11. 2022 08,00
18,00
Za BP a potrebné milosti pre Jozefa
Za BP pre Ninku a prosba o uzdravenie pre rodinu
Sobota 19. 11. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Kovaničových a Martinkovičových
Za +Helenu a Ernesta Bakošových
Krista Kráľa 20. 11. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Za BP a milosti pre rodinu Marianny, Jána, Félixa a Viliama
Poďakovanie za BP počas celého roka
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Annu Jarinovú
  • V sobotu 19. novembra  srdečne pozývame mužov na duchovnú obnovu s otcom Tomášom Prajzendanceom v Marianke. Stretnutie sa bude konať od 10.00 do 15.00 hod. Prihlásiť sa môžete v sakristii po sv. omšiach. V závislosti od počtu záujemcov sa obnova bude konať v našom kláštore, alebo v sále exercičného domu, čo ešte upresníme. Zároveň oznamujeme, že počas obnovy bude možné si objednať obed. Cena je 7 eur.
  • Dňa 10. júla -15.07.2023 Vás pozývame na farskú púť do Francúzska. V pláne je návšteva La Salette, Paray-Le-Monial, Lisieux, Rue du Bac v Paríži. Cena púte je 365e. Treba si nachystať aj vreckové vo výške min. 100 eur. Je možné si objednať aj jednolôžkovú izbu. Autobus má 51 miest pre pútnikov. Za duchovný program sú zodpovední bratia tešitelia a sprievodca púte, ktorý je už zabezpečený. Je potrebné prihlásiť sa do 16. 12. a zaplatiť zálohu 200 euro.
  • Dnes sa koná pri všetkých sv. omšiach tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky sa v tomto roku použije na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
  • Nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi pozýva k prejavu solidarity s trpiacimi kresťanmi v rámci celosvetovej iniciatívy Červená streda, ktorá sa uskutoční v stredu, 23. novembra. Môžete sa zapojiť modlitbou za trpiacich a ďalšími spôsobmi, ktoré nájdete na stránke www.cervenastreda.sk .
  • 19. novembra o 17.30 bude v Katedrále sv. Martina sprievodné podujatie k Červenej strede so svätou omšou aj hudobným vystúpením s názvom Skúšaní vo viere. Hosťom večera bude Mons. Jules Boutros, biskup z Libanonu. Všetci ste srdečne pozvaní.

P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*