Liturgický kalendár:

V pondelok je spomienka na sv.  Andreja – Svorada a Benedikta, pustovníkov,
V sobotu je sviatok sv. Márie Magdalény, Pánovej učeníčky.
Budúca nedeľa je 16. nedeľa v Cezročnom období.

15. cezročná nedeľa 16. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Na úmysel NSPM
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Klaudiu a Václava Valúšekových
Pondelok 17. 07. 2023 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Máriu
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Miroslava k narodeninám
Utorok 18. 07. 2023 08,00
18,00
Za zdravie pre Jonáša a Mateja
Za ochranu PM pre Karmen a Leonarda
Streda  19. 07. 2023 08,00
18,00
Za uzdravenie Jonáša, Mateja a Márie
Za +rodina Antalová, Balážová, svatku Janku a sestru Ivetku
Štvrtok 20.07.2023 08,00
18,00
Za uzdravenie Mária
Za BP pre Antóniu
Piatok 21. 07.2023 08,00
18,00
Za +rodičov, Máriu, Jána a starých rodičov Alžbetu a Juraja
Za  BP pre rodinu
Sobota 22. 07. 2023 08,00
18,00
Za dar dieťaťa pre Dominiku a Mareka
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Simonku k narodeninám
16. cezročná nedeľa 23. 07. 2023 08,00
09,30
11,00
19,00
Za +rodičov Viliama a Máriu Veselých a st. rodičov
cez prázdniny nie je
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov – Púť k sv. Anne, 
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Matúška k narodeninám
  • Dnes si pripomíname druhé výročie posviacky našej adoračnej kaplnky. Chceme poďakovať všetkým, ktorí svojimi modlitbami a prítomnosťou v kaplnke v roku sprevádzali eucharistického Ježiša.
  • Na budúci týždeň v nedeľu 23. júla Vás pozývame na slávnostnú svätú omšu ku cti sv. Anny. Eucharistii bude predsedať otec arcibiskup Ján Orosch.
  • Aj na budúcu nedeľu budeme tradične po všetkých svätých omšiach požehnávať autá, bicykle, kolobežky a kolieskové korčule. Všetci vodiči dostanú pamätný obrázok sv. Krištofa. Vzhľadom na to, že je zároveň misijná nedeľa, kúpou kľúčenky so sv. Krištofom alebo voňavky do auta, budete môcť podporiť prehĺbenie a vybudovanie studne v Kamerune.
  • Pripravili sme pre Vás špeciálne triptychy s našou Tálskou Pannou Máriou s obrazom 3D. V predaji budú aj mariánske sviece a malé oltáriky s našou Madonou. Kúpou týchto devocionálií vyrobených špeciálne pre naše pútnické miesto chceme prispieť k rozvoju našej svätyne. Budeme vďační za vašu podporu tejto iniciatívy. Devocionálie si bude možné zakúpiť na budúcu nedeľu po každej svätej omši.
  • V nedeľu 23. júla si pripomenieme už tretí Svetový deň starých rodičov a seniorov. Aj v tomto roku bude možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. Pamätajme v tento deň v modlitbe na našich starých rodičov a na starých ľudí.
  • Dnes po všetkých svätých omšiach bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • V sobotu 22. júla 2023 o 15.00 h sa v Bratislave na Jakubovom námestí uskutoční zhromaždenie a pochod Hrdí na rodinu. Ide o 11. ročník pochodu ľudí, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*