Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Bernarda, kňaza.
V utorok je spomienka na sv. Pia X., pápeža
Vo štvrtok spomienka na sv. Ruženu Limskú, pannu
V piatok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola
Budúca nedeľa je 21. cez rok

Úmysly sv. omší:

20. nedeľa cez rok 19.08. 2018 8:00 Za +Františku a Angelu Liďákových
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Imricha a Viktóriu Myslovičových a súrodencov z oboch strán
 
Pondelok
 
20. 08. 2018
 
08:00
 
Za +Alžbetu Petríkovú a syna Ladislava
18:00 Za +Emila Požgaya (1. Výr.)
Utorok 21. 08. 2018 08:00 Za Milana s rodinou
18:00 Za zdravie a BP pre Jána
Streda 22. 08. 2018 8:00 Za +Rozáliu a Jozefa Muškátových
18:00 Za BP a milosti pre rodiny
Štvrtok 23. 08.  2018 08:00 Za požehnanie Máriu
18:00 Za +Helenu Frantovú
Piatok 24. 08. 2018 08:00 Za rodinu Danielovú
18:00 Za BP a milosti pre Dorotku
Sobota 25. 08. 2018 08:00 Za +Rudolfa Bieloviča, st. rodičov a rod. z oboch strán
18:00 Za +rodičov Zálesňákových a brata Mariána
21. nedeľa cez rok 26.08. 2018 8:00 Za +Emila
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Helenu Frantovú

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilika pútnické miesto.
– Popoludní o 17, 00 hod. je v bazilike koncert nášho organistu Petra Loydla, všetci ste srdečne pozvaní.
– Na budúcu nedeľu po svätej omši o 11.00 sa bude konať pietn spomienka na Andreja Hlinku pri príležitosti 80. Výročia jeho smrti.
– ceterum autem …

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*