Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
V utorok je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
V sobotu je spomienka na sv. Jána Máriu Vianey, kňaza
Budúca nedeľa je 18. Cez rok
Úmysly sv. omší:

17. nedeľa cez rok
Slávnosť sv. Anny
29 .07. 2018 8:00 Za +Jozefa a Vladimíru
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Rábika
 
Pondelok
 
30. 07. 2018
 
08:00
 
Za zdravie a BP pre Vincenta a Helenu Cigánikových
18:00 Za zdravie a BP pre Petra
Utorok 31. 07. 2018 08:00 Za +Jozefa a rodičov z oboch strán
18:00 Za +manžela Jána
Streda 01. 08. 2018 8:00 Za pokoj a porozumenie v Bohuznámych rodinách
18:00 Za BP pre Petra a Nadeždu
Štvrtok 02. 08.  2018 08:00 Za Angelu s rodinou
18:00 Za BP a milosti pre Waltera
Piatok 03. 08. 2018 08:00 Ku cti BSJ a za dar živej viery v rodine
18:00 Za +manžela Jozefa
Sobota 04. 08. 2018 08:00 Za Helu a dary Ducha Svätého
18:00 Za BP a milosti pre kňazov
18. nedeľa cez rok 05 .08. 2018 8:00 Za +rodičov Máriu a Ľudovíta a st. rod. z oboch strán
9:30 Sv. omša cez prázdniny nie je
11:00
19:00
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Štefana a Zdenu Mondekových, syna Štefana a dcéru Janu

– Popoludní o 14,00 bude ruženec, litánie a korunka k Božiemu milosrdenstvu.
– Každý štvrtok o 21, 00 – 22,00 hod.  je v kostole adorácia Najsvätejšej Sviatosti – Getsemanská hodinka.
– Vo štvrtok po Sv.omši sa koná Adorácia a modlitby za kňazov. Ak máš v srdci túžbu obetovať sa a modliť za kňazov, príď, Pán Ježiš Ťa čaká.
– V sakristii si môžete zakúpiť peknú ikonu Panny Márie z Marianky, kúpou tejto ikony podporíte bazilikua pútnické miesto.
– Dielo pri Svätom prameni sme už odovzdali do uživania, zatiaľ sa jedná o skúšobnú prevádzku. Požehnané bude 9. Septembra pri výročnej púti na slávnosť Narodenia Panny Márie. Ďakujeme Vám všetkým za akúkoľvek pomoc, celý čas bola práca vedená pomocou z hora bola veľkým požehnaním. O pomoc Vás proisíme aj naďalej, lebo svätý prameň nie je ešte dofinancovaný. Ešte raz veľké Pán Boh odplať za každú vašu .
-Tento týždeň je prvý piatok, príležitosť ku sv. spovedi pred sv. omšami.
-V sobotu je pravidelná fatimská sobota. Začiatok programu je o 15, 00 hod.
-V dňoch 31. 7. – 2. 8. 2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na plagáte a webe frantiskani.sk.
-V pondelok bude v bazilike Deň božej milosti s pátrom Ivanom Barusom, začiatok je o 15, 00 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*