Milí naši pútnici!

V nedeľu 26. mája 2024 vás pozývame na tradičnú púť do Marianky pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice. Hlavnú svätú omšu o 11,00 hod.,  bude celebrovať Zlatomoravecký dekan ThLic. Peter Štálnik. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*