Zelený štvrtok

Missa Chrysmatis – Omša svätenia olejov sa začína v katedrále sv. Martina o 9,30 hod

V Bazilike Marianka:

18.00: Sv. Omša s pripomienkou Pánovej večere

19,30: Bdenie s Ježišom v Gethsemanskej záhrade do polnoci

Piatok utrpenia Pána

08,00: Modlitby a ranné chvály

12,00: Krížová cesta na kalvárii v prípade nepriazne počasia v bazilike

17,00: Slávenie utrpenia Pána

Po liturgii adoracja v boom probe aż do polnoci.

Svätá sobota

08,00: Modlitba a ranné chvály

08,30 – 18,30: Adorácia v Božom hrobe

11,00: Požehnanie pokrmov

19,00: Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Veľkonočná nedeľa Zmŕtvychvstania Pána

Sv. omše o 09,30, 11,00 a 18,30 hod.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*