Liturgický kalendár:
Budúca nedeľa je nedeľou Zmŕtvychvstania Pána

Nedeľa
Palmová nedeľa
24. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Annu
Za +sestru Jarku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Anastáziu a Augustína Zlochových
Pondelok 25. 03. 2024 08,00
18,00
Za +Jozefa a Annu i Zitky a Teréziu Bubničových
Za +mamu Máriu a sestru Máriu
Utorok 26. 03. 2024 08,00
18,00
Za vnútorné obrátenie a dar viery pre dcéru Petru
Za BP, zdravie a Lásku pre Anislavu a Andreja
Streda  27. 03. 2024 08,00
18,00
Za +Máriu a Jána Murányiových
Za BP a potrebné milosti pre Miroslavu
Zelený štvrtok 28. 03. 2024 08,00
18,00
19,30
Sv. omša nie je (omša svätenia olejov v katedrále je
Za BP pre bratov Tešiteľov a za oslávenie zomrelých Tešiteľov
Bdenie v Gethsemanskej záhrade do pol noci
Veľký piatok 29. 03. 2024 08,00
12,00
17.00
Ranné chvály a modlitba
Krížová cesta na Kalvárii v prípade zlého počasia v bazilike
Slávenie utrpenia Pána, po ňom adorácia v božom hrobe do pol noci
Veľká sobota 30. 03. 2024 08,00
08,30
11,00
19,00
Ranné chvály a modlitba
Adorácia v Božom hrobe do 18,30
Požehnanie pokrmov
Veľkonočná vigília
Nedeľa vzkriesenia 31. 03. 2024 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za BP, živú vieru  a lásku pre Viktorku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za pokoj vo svete a v rodinách
  • V pondelok (25.03) bude bazilika zatvorená od 9,00 do 12.00 hod. Budeme nahrávať vysielanie modlitby ruženca pre televíziu Lux. Za pochopenie ďakujeme.
  • V stredu po večernej omši pozývame miništrantov do baziliky, na spoločnú prípravu veľkonočnej liturgie.
  • Vo štvrtok (28.03.) aj v nedeľu zmŕtvychvstania (31.03.) nebudú sväté omše o 8.oo hod.
  • Štvrtok je najdôležitejší deň v živote našej Kongregácie – spomienka na bdenie Krista v Getsemanskej záhrade. Počas večernej adorácie si v duchovnom spoločenstve s bratmi obnovíme naše rehoľne sľuby.
  • V piatok sa začína novéna k Božiemu milosrdenstvu.
  • Spovedať budeme v našej bazilike každý deň pred svätými omšami až do stredy Veľkého týždňa. Prosím, neodkladajte spoveď na poslednú chvíľu a využite čas na zmierenie s Bohom.
  • V zadnej časti kostola je nové číslo časopisu Getsemani.
  • V sakristii si môžete zakúpiť malé sviece – paškáliky, ktoré si so sebou prinesiete na veľkonočnú vigíliu. Cena sviečky je 3 eurá. Tiež si tam môžete zakúpiť figúrky veľkonočného baránka na veľkonočný stôl za 5 eur.
  • Na našu púť do Fatimy sú ešte stále voľné štyri miesta. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní.
  • V sakristii si môžete kúpiť knihu otca Gavendu:  Zem, po ktorej kráčal Boh je to sprievodca svätou zemou cena je 20eur

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*