Liturgický kalendár:

Dnešnou Palmovou nedeľou sa začína Svätý týždeň
Štvrtok Svätého týždňa – Zelený štvrtok
Piatok Utrpenia Pána – Veľký piatok
Svätá sobota
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Úmysly sv. omší:      

Palmová nedeľa 02. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +starých rodičov a Jozefínu
Za +manžela a syna Radačovských
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP, dary DS a ochranu PM pre Lukáša k narodeninám
Pondelok 03. 04. 2023 08,00
18,00
Za potrebné milosti pre jubilujúcich manželov Veroniku a Michala
Za +starých rodičov Zálesňákových
Utorok 04. 04. 2023 08,00   
18,00
Za obrátenie Janky
Za +Ľudovíta a Ľudmilu Juricových a rodičov
Streda 05. 04. 2023 08,00
18,00
Za + brata Jána, švagra Jána, zaťa Massimiliana a otca Karola
Za +rodičov a súrodencov Sedláčkových
Štvrtok Veľkého týždňa 06. 04. 2023 18,00
19,00
Sv. omša s pripomienkou Pánovej večere
Zotrvávanie s Ježišom v Getsemanskej záhrade do 00,00 hod
Piatok utrpenia Pána 07. 04. 2023 08,00
12,00
17,00
Modlitby a ranné chvály
Krížová cesta na Kalvárii v prípade nepriazne počasia v bazilike
Slávenie utrpenia Pána po ňom adorácia v „božom hrobe“ do polnoci
Svätá sobota 08. 04. 2023 08,00
11,00
20,00
Modlitby a ranné chvály
Požehnanie Pokrmov
Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania
Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 08. 04. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za +rodičov a bratov Petríkových
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a zdravie pre Soňu a Jozefa
 • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie k Panne Márii Bolestnej, korunka k BM a požehnanie.
 • Povzbudzujeme všetkých, aby sa pred sviatkami vyspovedali. Prosíme vás, aby ste spoveď neodkladali na poslednú chvíľu. V našej bazilike spovedáme pred svätými omšami až do stredy Veľkého týždňa, teda do          5. apríla.
 • Spolu s našim mužským zborom Chorus Augustini pozývame vás dnes do našej baziliky na hudobnú meditáciu o Božích prikázaniach. Začiatok o 17.oo hod.
 • Zbierka na pomoc vojnovým utečencom v našej farnosti vyniesla 1357,10 EUR. Všetkých štedrých darcov dobrý Pán Boh odmeň.
 • V stredu pozývame miništrantov na večernú svätú omšu. Po nej bude stretnutie o príprave veľkonočnej liturgie. Prosíme všetkých, aby boli prítomní.
 • Vo štvrtok ráno omša nebude. Objednaný úmysel sa bude slúžiť pri večernej Eucharistii. V mene otca arcibiskupa pozývame všetkých do katedrály na svätú omšu požehnania olejov o 9.30.
 • Po skončení obradov pripomienky Pánovej večere vo štvrtok, ktorá je hlavným sviatkom našej Kongregácie, bude zotrvávanie s Kristom v Getsemanskej záhrade do polnoci. O 23.oo hod. si obnovíme ako Tešitelia svoje rehoľné sľuby.
 • Po skončení slávenia utrpenia Pána v piatok bude v „Božom hrobe“ vystavená sviatosť oltárna k poklone do polnoci.
 • V piatok a sobotu ráno vás pozývame o 8. hodine na modlitbu ranných chvál.
 • V piatok o 12.oo hod. Vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty na Kalváriu. V prípade nepriaznivého počasia sa pobožnosť uskutoční v bazilike.
 • V sobotu o 11.oo hod. budeme požehnávať pokrmy. Srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu nebude sv. omša o 8.oo hod. Ostatné omše budú ako každú nedeľu.
 • Aj tento rok bude finančná zbierka pre Svätú zem. Svoje milodary si budete môcť vložiť do pokladničky, ktorá bude zoradená v kaplnke Božieho hrobu v našej bazilike Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*