Liturgický kalendár:
Veľkonočná oktáva
Budúca nedeľa je nedeľou Božieho Milosrdenstva
Úmysly sv. omší:

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 09. 04. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Sv. omša nebude
Za +rodičov a bratov Petríkových
Za farníkov pútnikov a dobrodincov 
Za zdravie a BP pre Soňu a Jozefa
Veľkonočný Pondelok 10. 04. 2021 08,00 
11.00
18,30
Za  BP a + z rodiny Holubcovej a Šálkovej
Za zdravie a BP pre Jána
Za +rodičov Požgayových
Veľkonočný Utorok 11. 04 2021 08,00 
18,00
Za BP, milosť čistého srdca a živej viery pre Dominika
Za +Jozefa Frantu a Zuzanu Frantovú
Veľkonočná Streda  12. 04. 2021 08,00
18,00
Za +rodičov a súrodencov Petríkových
Za BP a dary DS pre rodinu Ballovú
Veľkonočný Piatok 14. 04. 2021 08,00
18,00
Za Božiu npomoc a ochranu pre Melániu
Za BP zdravie a šťastie pre Jozefa
Veľkonočná Sobota 15. 04. 2021 08,00 
18,00
Za +rodičov Emila a Jozefínu Pšenkových
Za +Viliama Baďuru
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 17. 04. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary Ducha svätého a BP pre rodinu
za BP pre rodinu pre rodinu Milana aTatiany
Za farníkov pútnikov a dobrodincov 
Poďakovanie za 40 rokov manželstva Jána a Ivety
  • Dnes popoludní o 14,30 budú litánie k Panne Márii, korunka k BM a požehnanie.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli dôstojne prežiť veľkonočné sviatky: speváckemu zboru Chórus Augustini pod vedením pána Roberta Dinuša, našim miništrantom. pani Silvii a pánovi Adamovi  za prípravu výzdoby a kvetov, aj všetkým čo prišli upratať náš kostol. Ďakujeme organistkám a miništrantom.
  • Zajtra na Veľkonočný pondelok Vás pozývame na sväté omše o 8.oo, 11.oo a 18.30.
  • Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nazýva Biela nedeľa. Ježiš prisľúbil sv. Sestre Faustíne, že každý, kto sa v tento deň vyspovedá, dostane odpustenie hriechov a trestov.
  • apríla vo Włocławku – v provinciálom dome našej Kongregácie pod vedením biskupa Krzysztofa uzavrieme jubilejný rok vp našej Kongregácii.
  • V sobotu 15. apríla, v predvečer sviatku Božieho milosrdenstva, vás pozývame v mene mladých našej farnosti na večernú sv. omšu a po nej na chválovú adoráciu.
  • V zadnej časti kostola je vystavené nové veľkonočné číslo časopisu Getsemani. Každému z vás, komu je blízka naša tešiteľská charizma, si môže časopis vziať so sebou.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*