Liturgický kalendár:
Vo štvrtok je sviatok sv. Ondreja, apoštola.
Budúca nedeľa je 1. adventná

Krista Kráľa 26. 11. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za Božiu ochranu počas celého roka
Za +Jána a Angelu
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Gajdových
Pondelok 27. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Gizelu a Milana
Za +Hermínu a Otta
Utorok 28. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Otto Venglarčík
Za BP, požehnanie a dary DS pre rodinu Šidlovú
Streda  29. 11. 2023 08,00
18,00
Za +Otto Venglarčík
Za +Jaroslavu Vadrnovú a manžela Igora
Štvrtok 30. 11. 2023 08,00
18,00
Poďakovanie za dary a milosti od Anny s rodinou
Za pokoj vo svete a v rodinách
Piatok 01. 12. 2023  
08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Martina a EvuV duchu vynáhrady BSJ
Sobota 02. 12. 2023 08,00
18,00
Za +Jozefa a Františku Jánošíkovú a rodičov z oboch strán
Za +rodičov Annu a Ferdinanda
1. adventná nedeľa 03. 12. 2023  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Rudolfa a Annu Miklošových
Za +rodičov, krstných rodičov, starí rodičia z oboch strán a Ladislava
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za BP a uzdravenie pre Jozefa
  • Vo štvrtok vás pozývame na svätú omšu o 18.oo hod. za pokoj vo svete a v našich rodinách. Po svätej omši sa na tento úmysel pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou.
  • V tomto týždni sa prvý štvrtok modlíme za duchovné povolania. V prvý piatok, spovedáme pred sv. omšami. Pri večernej sv. omši budeme podávať sväté prijímanie pod oboma spôsobmi a po omši bude prvopiatková pobožnosť. V sobotu je prvá sobota. Fatimskú pobožnosť začíname o 14.00 hod.
  • Už teraz vás pozývame do našej baziliky na roráty: v stredu a soboty o 6.00 hodine. Prvá rorátna omša bude 6. decembra. Budeme ešte o tom pripomínať.
  • Pozývame ženy na duchovnú obnovu do našej baziliky v sobotu 9. decembra. Prihlásiť sa môžete v sakristii po všetkých sv. omšiach. Káva a čaj budú pre vás pripravené v exercičnom dome. Môžete si objednať aj obed za 7 e. Bližšie informácie o jej priebehu a programe prinesieme na budúcu nedeľu.
  • Po všetkých sv. omšiach si môžete v sakristii zakúpiť vianočné sviece, oltáriky a betlehemy. Cena od 5 €.
  • Blíži sa 1. adventná nedeľa a počas nej sa už tradične Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o finančnú podporu veriacich v Zbierke na charitu. Bratislavská arcidiecézna charita realizuje pomoc núdznym cez svojich zamestnancov a dobrovoľníkov, aktuálne z 27 farských charít. Heslom tohtoročnej zbierky je Podporme sa navzájom. Dlhodobým cieľom tímu Bratislavskej arcidiecéznej charity je sieťovanie pomoci a budovanie spoločného charitatívneho diela v Bratislavskej arcidiecéze. Aj tento rok sa dá prispieť online, novinkou je spustenie transparentného účtu pre darcov.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*