Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na sv. Pavla VI., pápeža
V štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – je to PRIKÁZANÝ SVIATOK
V sobotu je spomienka na sv. Justína, mučeníka.
Budúca nedeľa je 9. cezročná

Najsvätejšej Trojice 26. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov a súrodencov Benkových
Sv. omša nebude
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Jolanu Pavlanskú a rodičov
Pondelok 27. 05. 2024 08,00
18,00
Za +Jozefínu a starých rodičov
Za Boží pokoj, Lásku a zdravie pre Anislavu a Andreja
Utorok 28. 05. 2024 08,00
18,00
Za chorú sestru Martu a brata Milana, BP a zdravie
Poďakovanie za 45 rokov manželstva Mariána a Tatiany
Streda  29. 05. 2024 08,00
18,00
Za +bratov Besedičových
Za +Tarzícia a Helenu Sedláčkových
Štvrtok 30. 05. 2024 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Alžbetku
Za BP a milosti pre rodinu Löffler a Mariána
Piatok 31. 05. 2024 08,00
18.00
Za BP a potrebné milosti pre rodinu Turanskú
Za pokoj vo svete
Sobota 01. 06. 2024 08,00
18,00
Za +bratov a švagrinú Besedičových
Za BP, zdravie a ochranu pre vnučky Hanku a Dorotku
9. cezročná nedeľa 02. 06. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Vladimíra a Jozefa
Za BP pre Matúška
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov Blanku a Jána Zódlových a starých rodičov
  • Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Pozývame vás na večernú omšu, po ktorej sa pomodlíme Litánie k Najsvätejšej Sviatosti Oltárne Takto oslávime eucharistickú prítomnosť Krista medzi nami a prijmeme slávnostné požehnanie. V tento deň sa nebude konať večerná adorácia Gethsemani.
  • V nedeľu 2. júna sa bude konať v Bratislave verejná slávnosť Božieho tela. Začína svätou omšou na Primaciálnom námestí o 10.30 hod. Pozývame vás k účasti na tejto slávnosti.
  • V piatok vás pozývame na večernú svätú omšu za pokoj vo svete a v našich rodinách. Potom sa na tento úmysel pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva pred Oltárnou sviatosťou. V tomto týždni je prvá sobota – Fatimskú pobožnosť začíname o 15.00 hod.
  • Občianske združenie TÁL v spolupráci s Farským úradom v Marianke a finančnou pomocou  obce Marianka, pozýva deti a mládež od 7 do 18 rokov do záhrady pútnického domu na Letnú školu maľovania v sobotu 8 júna 2024  v čase od 10,00h – 13:00 h. Výtvarné potreby budú  zabezpečené. 15 júna budú obrazy vystavené  v Pútnickom dome. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese: malovaniemarianka@gmail.com. Lektorka Susy (Mária Jesus Machek-Rivero)
  • V minulotýždňovej zbierke na katolícke masmédia sa v našej farnosti, vďaka vašej štedrosti vyzbieralo 1010,90 €. Ešte raz ďakujeme.
  • Na budúcu nedeľu 2. júna 2024 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*