Liturgický kalendár:
V pondelok je spomienka na Pannu Máriu Fatimskú.
V utorok je sviatok sv. Mateja, apoštola,
V štvrtok je spomienka na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
V nedeľu je slávnosť Zoslania Ducha Svätého

7.Veľkonočná nedeľa 12. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +rodičov Jána a Karolínu a súrodencov
Za +otca Ferdinanda
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za manželov Vladimíra a Luciu
Pondelok 13. 05. 2024 08,00
18,00
Za BP pre Zuzanu
Za BP a ochranu pre rodinu
Utorok 14. 05. 2024 08,00
18,00
Za +rodičov Besedeičových
Za BP, dary DS a potrebné milosti pre Andrejku
Streda  15. 05. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie P. Bohu za dožitých 100 rokov Anny
Za BP, dary DS pre kňaza Mareka
Štvrtok 16. 05. 2024 08,00
18,00
Poďakovanie P. Bohu za dožitých 75 rokov Jany
Za BP a dary DS pre biskupa Františka
Piatok 17. 05. 2024 08,00
18.00
Za zdravie a BP pre Silviu, Michaelu, Alžbetu, Magdalénu a Michala
Poďakovanie za 10 rokov manželstva a prosba o požehnanie
Sobota 18. 05. 2024 08,00
18,00
Za +z rodiny Kiličkovej a Rybárovej
Za BP a dary DS pre Daniela a Sofiu
Nedeľa zoslania Ducha Svätého 19. 05. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za dary DS pre celú rodinu
Za BP a milosti pre vnučku Leu a syna Davida
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za rodičov Matildu a Jozefa Krajčírových

 

  • 37 detí včera v našej bazilike po prvý raz prijalo do svojich srdca Pána Ježiša. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby bola táto oslava dopadla čo najlepšie.
  • Všetkým mamám dnes čo najsrdečnejšie blahoželáme k ich sviatku a v modlitbách sa modlíme za zosnulé mamy.
  • V pondelok, pri spomienke Panny Márie Fatimskej, počas večernej omše zveríme svet jej Nepoškvrnenému Srdcu a pomodlime sa o dar pokoja pre svet.
  • Na našu púť do Fatimy sú ešte voľné tri miesta. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní.
  • Pozývame deti s animátormi, katechétmi a rodičmi na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024. Témou púte bude: 7 radostí Panny Márie.
  • Program púte:

09.30 – 13.00 registrácia pri bazilike
10.30 – 13.30 katechéza v pútnych skupinách v údolí
12.00 – 13.00 spoločný obed
13.00 – 14.00 workshopy
14.30 sv. omša pri jaskynke Lurdskej Panny Márie

Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*