Liturgický kalendár:
V utorok je slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie.
O týždeň je Palmová nedeľa

Nedeľa
5. pôstna nedeľa
17. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Magdalénu a Antona
Za zdravie a BP pre Natáliu, Nikoletu a Miriam
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov, +Margita Laurenčíková
Za +syna Deniska
Pondelok 18. 03. 2024 08,00
18,00
Za zdravie a BP pre Miriam
Za +Anastáziu a Valenta Zálesňákových
Utorok 19. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP , uzdravenie duše i tela Viktórie
Za +z rodiny Tvrdej, Kohútovej a Brösztlovej
Streda  20. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Štefana s rodinou
Za duše v očistci
Štvrtok 21. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP pre Kristínu a Luciu
Za +Máriu a Urbana
Piatok 22. 03. 2024  
08,00
18,00
Za BP a zdravie pre Nikoletu, Miriam a Natáliu
Na príhovor sv. Rity, za všetky predložené úmysly
Sobota 23. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP a ochranu Panny Márie pre rodinu Filipovú
Za uzdravenie a BP pre Viktóriu
Nedeľa
Palmová nedeľa
24. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Annu
Za +sestru Jarku
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Anastáziu a Augustína Zlochových
  • Na budúcu nedeľu, Palmovú, si so sebou prineste palmy/bahniatka, ktoré požehnáme na každej svätej omši.
  • V piatok 22. februára vás pozývame do baziliky na večernú sv. omšu ku cti svätej Rity. Od pondelka budú pri jej soche umiestnené obrázky, kde môžete napísať svoje úmysly, ktoré budeme zbierať do košíka počas omše. Po svätom prijímaní sa v modlitbe zveríme svätej Rite.
  • V piatok Vás pozývame krížovú cestu otcov.
  • Od dnešnej nedele (17.3.2024) si budete môcť v sakristii zakúpiť malé sviece – paškáliky, ktoré si so sebou prinesiete na veľkonočnú vigíliu. Cena sviečky je 3 eurá. V sakristii si môžete tiež zakúpiť figúrky veľkonočného baránka na veľkonočný stôl za 5 eur.
  • Na našu púť do Fatimy sú ešte voľné štyri miesta. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní.
  • Dňa 13. apríla sa pod záštitou bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského uskutoční medzinárodná konferencia pre rodičov, pedagógov a odbornú verejnosť na aktuálne témy prevencie duševného zdravia. Zahraniční odborníci z praxe – psychiater, psychológ – poskytnú rodičom praktické rady ako vychovať silné a odvážne deti. Budú sa venovať témam ako zdravý vnútorný svet, zraniteľnosť, komunikácia v rodine, emócie, sexualita a dospievanie. Samostatná časť konferencie je ďalej venovaná sprevádzaniu osôb a je určená pre odbornú verejnosť, ako kresťanskí kouči či duchovní vodcovia.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*