Liturgický kalendár:

V pondelok je Výročie posviacky katedrálneho chrámu svätého Martina z Tours v Bratislave

Budúca nedeľa je 5. pôstna

Nedeľa
4. pôstna nedeľa
LAETARE
10. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Františka a Jozefínu
Za zdravie a BP pre rodiny Rumpelovú a Pobudovú
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov, +Helena Mošková
Za +manžela, syna a nevestu Radačovských
Pondelok 11. 03. 2024 08,00
18,00
Za +Annu Obložinskú
Za +Jána Oravca
Utorok 12. 03. 2024 08,00
18,00
Za BP pri maturitách pre Gabrielu
Za +Jozefa
Streda  13. 03. 2024 08,00
18,00
Za +brata, rodičov a starých rodičov
Za +Teréziu a Vojtecha
Štvrtok 14. 03. 2024 08,00
18,00
Za +Jána
Za +rodičov Antona a Rozáliu Slezákových
Piatok 15. 03. 2024  
08,00
18,00
Za +z rodiny Šimovej a Kraľovičovej
Za +Zdenku
Sobota 16. 03. 2024 08,00
18,00
Za +Máriu a ostatných z rodiny
Za +Máriu
Nedeľa
5. pôstna nedeľa
17. 03. 2024  
08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Magdalénu a Antona
Za zdravie a BP pre Natáliu, Nikoletu a Miriam
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov, +Margita Laurenčíková
Za +syna Deniska
 • Ak chcete, aj tento rok nás môžete nás podporiť aj 2% z vašich daní.

Kongregácia bratov Tešiteľov

IČO: 00893595

  • Na našu púť do Fatimy sú voľné tri miesta. Ak by sa chcel niekto pridať ste vítaní. Pripomíname všetkým našim milým pútnikom, prihláseným na farskú púť do Fatimy, že zálohu za púť je potrebné uhradiť do 31.3.2024 na účet cestovnej kancelárie AWERTRAVEL. Číslo účtu: 6618234025/1111, IBAN SK13 1111 0000 0066 1823 4025, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol Do popisu platby uveďte prosím priezvisko a meno cestujúceho
  • V piatok po večernej sv. omši Vás pozývame na krížovú cestu matiek.
  • Organizátori Extrémnej krížovej cesty (EKC) Vás pozývajú na jej druhý ročník v Bratislave. Podstatou tohto duchovného projektu je 30km  putovania nočnými  Karpatami. Uskutoční sa 15. marca. EKC sa  začne svätou omšou v bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke o 18.00 hodine.
  • Ponúkame knihu o. Mariána Gavendu Zem, po ktorej kráčal Boh, jeden výtlačok stojí 20 eur. Je to veľmi pekná, fundované a krásnymi fotografiami ilustrovaná kniha o Svätej zemi.
  • Ak chcete, aj tento rok nás môžete podporiť 2% z vašich daní.
  • Kongregácia bratov Tešiteľov, IČO: 00893595

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*