Liturgický kalendár:
V pondelok je slávnosť Svätého Jozefa, ženícha Panny Mári
Vo štvrtok je slávnosť Zvestovania Pána
Budúca nedeľa je 5. pôstna nedeľa
Úmysly sv. omší:

4. Pôstna nedeľa
Laetare
19. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela Jozefa
Za +Jozefa Bubniča
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +Emila a Máriu Čambálových
Pondelok 20. 03. 2023 08,00
18,00
Za BP pre Annu s rodinou
Za +babku Martinu
Utorok 21. 03. 2023 08,00   
18,00
Za  BP a zdravie pre krstné deti
Za +Jozefa a Gabrielu
Streda 22. 03. 2023 08,00
18,00
Za BP a zdravie pre deti a vnúčatá
Za BP zdravie a dar Lásky pre Anislavu a Andreja
Štvrtok 23. 03. 2023 08,00
18,00
Za dar zdravia a hlbokej viery pre Magdalénu a uja Remka
Za +Máriu a Jána Murányiových
Piatok 24. 03. 2023 08,00
18,00
Za +rodičov Milana a Adelu Lackovičových
Za zdravie Albína
Sobota 25. 03. 2023 08,00
18,00
Za +manžela Pavla a dcéru Jarmilu
Za +Jozefa, Annu a Zitku Bubničových
5. Pôstna nedeľa 26. 03. 2023 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +Jarku
Za +syna Jaroslava, rodičov a starých rodičov
Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
Za +rodiny Zajíčkovej a Vachálkovej
  • Dnes o 16.30 Vás pozývame do našej baziliky na pobožnost krížovej cesty, ktorú pripravili deti spolu s rodičmi.
  • V pondelok pozývame všetkých, ktorým je blízka osoba svätého Jozefa. Sväte omše v našej bazilike budú o 8.oo a o 18.oo. Meniny v tento deň oslavuje náš Zakladateľ – páter Jozef Litomiský. Povzbudzujeme vás do modlitby na jeho príhovor.
  • Na slávnosť Zvestovania, 25. marca, Cirkev slávi Deň svätosti života, ustanovený v roku 1998 ako odpoveď na výzvu sv. Jána Pavla II. obsiahnutú v encyklike „Evangelium vitae“ V tento deň v mnohých farnostiach koná sa duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa ohrozeného potratom. Cvičenie duchovnej adopcie spočíva v každodennej modlitbe za dieťa a jeho rodičov a v odriekaní jedného tajomstva posvätného ruženca. Viac informácií nájdete na internete.
  • Na budúcu nedeľu -26.03.- sa vo všetkých farnostiach na Slovensku uskutoční zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. Všetkým darcom už dnes zo srdca ďakujeme.
  • marca uplynie 35 rokov od Sviečkovej manifestácie. Organizátori pozývajú na sv. omšu v piatok, 24.marca o 18:00 v kostole Jezuitov, hlavný celebrant vladyka Peter Rusnák. Po sv. omši sviečkový sprievod a program pri Pamätníku na námestí Eugena Suchoňa. V sobotu popoludní sa koná skautská mestská hra pre deti, mládež a rodiny. O 16:00 bude pri Pamätníku slávnostné verejné zhromaždenie.

Michał Krysztofowicz, CCG, správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*