Liturgický kalendár:
V stredu je spomienka na  sv. Amróza, biskupa
Vo štvrtok je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, je to prikázaný sviatok
Budúca nedeľa je 3. adventná – Gaudete

Úmysly sv. omší:      

2. Adventná nedeľa 04. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 50 rokov života Ivony
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodičov, krstných a starých rodičov z oboch strán a Ladislava
Za zdravie, BP a potrebné dary pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za + Jozefa
Pondelok 05. 12. 2022 08,00
18,00
Za +starých rodičov Zuzanu a Ľudovíta Drahošových
Za +Ľubku Markuliakovú
Utorok 06. 12. 2022 08,00   
18,00
Za +Paulínu a Rudolfa Bielovičových
Za +Jána
Streda 07. 12. 2022 06,00
18,00
Za BP a dary DS v živote
Za +Františku a Emila Liďákových
Štvrtok 08. 12. 2022 08,00
18,00
Za +Máriu, Annu, Michala a ostatných z rodiny
Za BP a potrebné milosti pre Evu a Joža
Piatok 09. 12. 2022 08,00
18,00
Za +rodičov Františku a Štefana Bielovičových
Za život a lásku pre Anislavu a Andreja
Sobota 10. 12. 2022 06,00
18,00
Za +Pavlínu a Ľudovíta Šrámekových
Za +Jozefa
3. Adventná nedeľa 11. 12. 2022 08,00
09,30
11,00
18,30
Poďakovanie za 70 rokov života a za potrebné milosti
Za +Emíliu a Františka
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a potrebné milosti pre Miriam, Nikoletu, Natáliu a za + Jozefa
  • Dňa 10. júla -15.07.2023 Vás pozývame na púť do Francúzska. V pláne je návšteva La Salette, Paray-Le-Monial, Lisieux, Rue du Bac v Paríži. Cena púte je 365e. Treba si nachystať aj vreckové vo výške min. 100 eur. Je možné si objednať aj jednolôžkovú izbu. Autobus má ešte 13 miest pre pútnikov voľných. Za duchovný program sú zodpovední bratia tešitelia a sprievodca púte, ktorý je už zabezpečený. Je potrebné prihlásiť sa do 16. 12. a zaplatiť zálohu 200 euro.
  • Pozývame Vás do našej baziliky na rorátne sv. omše, ktoré budú každú stredu a sobotu o 6.oo hod. ráno. V stredy a soboty počas adventu nebude sv. omša o 8:00. Omšové úmysly budeme slúžiť na rorátnych svätých omšiach.
  • Prijímame omšové úmysly na budúci rok. Sväte omše môžete objednávať v sakristii.
  • Pri východe z kostola je vyložený časopis Milujte sa. V ňom si prečítate článok o našich sestrách tešiteľkách a ich zakladateľke, matke Rose. Môžete si ho vziať.
  • Dnes sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná zbierka na Diecéznu charitu.
  • Vo štvrtok 8. decembra na slavnosť Nepoškvrneného počatia Vás pozývame do našej baziliky na pobožnosť Hodiny milosti,ktorá bude trvať od 12.oo do 13.oo hodiny.
  • V nedeľu 11. decembra o 16:00 hod. Vás pozývame do baziliky na adventný koncert Chorus Augustini pod vedením Roberta Dinuša.
  • P. Michał Krysztofowicz – správca farnosti

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*