Liturgický kalendár:</
V pondelok je spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu Matku Cirkvi.
Vo štvrtok je sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza.
V sobotu je spomienka na sv. Barnabáša, apoštola

Budúca nedeľa je Slávnosť Najsvätejšej Trojice, výročná púť.

Úmysly sv. omší:      

Zoslanie Svätého Ducha 05. 06. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za +manžela a syna Radačovských
Za BP a pomoc DS pre Luciu a Vladimíra
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +Jána Šveca
Pondelok 06. 06. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za blahorečenie o. Jozefa Litomiského
Utorok 07. 07. 2021 08,00   
18,00
Za rodičov Annu, Františka a sestry Martu a Rozáliu a starých rodičov
Za +Ján Igonda
Streda 08. 06. 2021 08,00
18,00
Za +Svätopluka a rodinu Mojmírovcov a Karolovcov
Za +starých rodičov Amáliu a Jozefa
Štvrtok 09. 06. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za zdravie a BP pre Filipka a Danielka
Piatok 10. 06. 2021 08,00
18,00
Za Klaudiu a Krištofa
Za BP a potrebné milosti pre Michala
Sobota 11. 06. 2021 08,00
18,00
Za zdravie a BP
Za +Pavla Krajčíra
Najsvätejšej Trojice 12. 06. 2021 08,00
09,30
11,00
18,30
Za zdravie BP a potrebné milosti pre Martu
Sv. omša nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za +rodinu Smolkovú
  • Dnes popoludní o 14, 30 budú litánie, korunka k BM a požehnanie so Sviatosťou oltárnou.
  • Zajtra vás pozývame na večernú omšu, počas ktorej sa budeme modliť za blahorečenie nášho zakladateľa otca Jozefa Litomiského. jún je dňom odchodu pátra Litomiského do večnosti.
  • V nedeľu vás pozývame na tradičnú púť ku cti Najsvätejšej Trojice.Slávnostnej Eucharistia o 11.00 hod. bude predsedať P. Tomasz Prajzendanc, náš spolubrat zo Zlatých Moraviec.Preto na budúcu nedeľu svätá omša o 9.30 hod. nebude.
  • Ďakujeme všetkým, čo v piatok upratovali baziliku.
  • V sobotu 11. júna o 9.30 h bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sláviť v Katedrále sv. Martina svätú omšu, počas ktorej vysvätí jedného kňaza a štyroch diakonov pre Bratislavskú arcidiecézu. Všetci sú srdečne pozvaní.
  • V nedeľu 19. júna 2022 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI pozostávajúca z pontifikálnej svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 h a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*