Liturgický kalendár
V stredu je spomienka na sv. Filippa Neriho, kňaza
Vo štvrtok je sviatok nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza

Úmysly sv. omší:

Zoslanie Ducha Svätého 23. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za +manžela Rudolfa
Za dary DS a BP pre celú rodinu
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Ku cti DS
Pondelok 24. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za +Jána Krajčíra
Utorok 25. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za +Petríka
Streda 26. 05. 2021 8,00
18,00
Za +v očistci
Za živú vieru a čisté srdce pre Dominika
Štvrtok 27. 05. 2021 8,00
18,00
Za +kňaza Teodora Ferka
Za +krstných rodičov
 
Piatok 28. 05. 2021 8,00
18,00
Za BP pre rodinu Kristíny
Za BP pre P. Viliama
Sobota 29. 05. 2021 8,00
18,00
Poďakovanie za BP pre rodinu
Poďakovanie za rodičov a svokrovcov
Nedeľa Najsvätejšej Trojice 30. 05. 2021 8,00
9,30
11,00
18,30
 
Za BP, uzdravenie, oslobodenie pre syna
nebude
Za farníkov pútnikov a dobrodincov
Za zdravie a BP pre Romana
  • Pri vstupe do kostola je potrebné si dezinfikovať ruky.
  • Všetci účastníci bohoslužieb sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty FFP2 respirátorom.
  • Sväté prijímanie sa na základe reskriptu KBS podáva do rúk.
  • Kapacita nášho kostola je 37 ľudí. Deti do 10 rokov sa do tohoto počtu nerátajú.
  • Vo štvrtok adorácia Getsemani o 21, 00 hod. ako pôvodne.
  • Pozývame na krátku adoráciu vždy pol hodinu pred sv. omšou.
  • V mesiaci máj sú mariánske pobožnosti vždy večer o 18.00 hod. po nich bude sv. omša.
  • Od sviatku nanebovstúpenia začíname deviatnik k Duchu Svätému. Až do soboty pred Zoslaním DS.
  • Ďakujeme 3. skupine žien, , ktoré v piatok upratali kostol.
  • Na budúcu nedeľu bude tradičná Trojičná púť, sv. omša o 9,30 nebude a sv. omša o 11,00 bude na nádvorí baziliky pred kaplnkou sv. Anny. Bude ju slúžiť verbista P. Milan Toman SVD.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*