Tu si môžete stiahnuť Parte Pátra Viliama M. Vaľu, CCG

parte_P. Viliam

Pohreb bude v sobotu 13. novembra o 12,00 hod. Pohrebné obrady bude viesť Najdôstojnejší pán Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup – metropolita. Homíliu prednesie Najdôstojnejší pán Mons. František Rábek, biskup ordinár OSaOZ SR. Pohrebné obrady sa začnú svätou omšou v bazilike po nej bude Páter pochovaný na cintoríne v Marianke, kam sa v sprievode presunieme – samozrejme bude to závisieť aj od počasia.

KOVID SEMAFOR. Okres Malacky je v bordovej fáze – 2.stupeň ohrozenia, bohoslužba bude v režime OTP. Povinné sú respirátory FFP2 vo vnútri baziliky a rúška vonku. Maximálny počet účastníkov v bazilike je 50 osôb. Samozrejme biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľníčky a príbuzní majú prednosť. Povinný je aj zoznam účastníkov, svoje mená priezviská a telefónne kontakty vložte do drevenej krabice v bazilike.

Ďakujeme že všetky požiadavky dodržíte a s Pátrom Viliamom sa dôstojne rozlúčime!

Tešiteľská rodina a príbuzní

V prípade nejasností sa informujte  na t.č.: 0948385586 – Páter Chryzostom

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*