Liturgický kalendár:
Dnes, v pondelok 13. 04. 2020 si pripomíname 70. Výročie Barbarskej noci – likvidácie   rehoľného života vo vtedajšom Československu
Budúca nedeľa je 2. veľkonočná – Nedeľa Božieho milosrdenstva, kto sa v tento deň vyspovedá, odpustené sú mu nie len hriechy ale aj ich dôsledky, jeho duša je čistá ako pri krste.

Úmysly sv. omší pri priamych prenosoch bohoslužieb na FB Bazilika Marianka:

Veľkonočná  nedeľa 12.  04. 2020 18:00 1.     Za +rodinu Petríkovú
2.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
3.     Za +Alojza Hrkela
Veľkonočný Pondelok 13. 04. 2020 18:00 1.     Za zdravie a B pre syna Jána
2.     Ku cti Kristovej krvi
3.     Za +rodičov Požgayových
 
Utorok
 
14. 04. 2020
 
18:00
 
1.     Za BP a dary Ducha Svätého pre Petra
2.     Za milosť obrátenia pre manžela
Streda 15. 04. 2020 18:00 1.     Za +Juraja
2.     Za BP a dar pokorného, čistého, láskavého srdca pre Dominika
Štvrtok 16. 04.  2020 18:00 1.     Poďakovanie za 50 rokov života a BP a dary Ds pre Jaroslava
Piatok 17. 04. 2020 18:00 1.     Poďakovanie za uzdravenie Martina
2.     +Júlia Čajanová a syn Ján
Sobota 18. 04. 2020 18:00 1.     Za dar viery pre Milku a Miška
2.     Za +Štefániu a Emila Požgayových
Nedeľa Božieho Milosrdenstva 19.  04. 2020 18:00 1.     Ku cti Ds a prosba o jeho dary pre Milana, Tatianu a deti
2.     Za zdravie a BP pre rodiny Rumpelovú, Pobudovú a Valentínovú
3.     Za farníkov, pútnikov a dobrodincov
4.     Za BP a dary DS pre rodinu

Milí veriaci režim doterajšej služby zostáva zachovaný:
Kostol bude otvorený na súkromnú modlitbu od 9,00 hod. Do 17,00 hod.
– Na svätých omšiach sa budeme stretávať cez internet. Od zajtra každý večer o 18, 00 hod vrátane nedele, budeme všetci traja slúžiť spoločne svätú omšu, ktorú budeme streamovať na stránke bazilikamarianka.sk a na facebookovej stránke Bazilika Marianka. Samozrejme objednané úmysly svätých omší odslúžime!
– Sväté spovede len v prípade nutnosti a individuálne.
– Pohreby bez svätej omše
– Ohľadne pohrebov, sv spovedí a zaopatrovaní chorých alebo zomierajúcich sa obráťte na tel číslo: 0948385586
(P. Dr. Chryzostom Marek Vadrna,CCG)
-Pri vchode do kostola je dezinfekčný prostriedok na ruky, prosím, použite ho

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*